TAILIEUCHUNG - Giáo án Toán lớp 2 - SỐ BỊ CHIA, SỐ CHIA, THƯƠNG

Giúp Hs: Nhận biết được tên gọi của các thành phần và kết quả trong phép chia Củng cố kĩ năng thực hành chia trong bảng chia 2. | SỐ BỊ CHIA SỐ CHIA THƯƠNG I. MỤC TIÊU Giúp Hs Nhận biết được tên gọi của các thành phần và kết quả trong phép chia Củng cố kĩ năng thực hành chia trong bảng chia 2. II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU Hoạt động Gv Hoạt động Hs 1. Kiếm tra bài cũ -Gọi 2 hs lên bảng làm bài tập. -Gv nhận xét và cho điếm. -2 hs làm bài trên bảng lớp cả lớp làm 2. Dạy - học bài mới bài vào vở nháp. . Giới thiệu bài . Giới thiệu số bị chia - số chia -thương -Như sgv. . Luyện tập thực hành Bài 1 -Gọi 1 hs đọc yêu cầu của bài. -Yêu cầu hs làm bài. -Gọi hs nhận xét bài của bạn trên bảng. -Nhận xét và cho điểm hs. Bài 2 -Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì -Yêu cầu hs tự làm bài. -2 hs làm bài trên bảng lớp cả lớp làm bài vào vở bài tập. Bài 3 -Yêu cầu hs nêu đề bài. -Gọi 1 hs lên bảng điền tên gọi của các thành phần và kết quả của phép chia trên vào bảng. -Yêu cầu hs tự làm tiếp bài. -Chữa bài nhận xét và cho điểm hs. 3. Củng cố dặn dò. -Nhận xét giờ học và dặn dò hs về nhà -Tính nhẩm. -Gọi 2Hs làm bài trên bảng lớp mỗi hs làm 4 phép tính 2 phép tính nhân và 2 phép tính chia theo đúng cặp. -1Hs thực hành trước lớp lớp theo dõi và nhận xét. ôn lại bài chuẩn bị bài sau. -2Hs lên bảng làm bài cả lớp làm bài vào vở bài tập. IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
18    2    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN