TAILIEUCHUNG - TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC có đáp án

Tham khảo tài liệu 'trường thpt chuyên lê quý đôn đề thi thử đại học có đáp án', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN Tổ Toán - Tin Năm học 2009 - 2010 Môn TOÁN - Khối A B Thời gian 180 phút không kể thời gian phát đề ĐỀ BÀI Câu I 2 điểm 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số y x 3x 4 1 2. Chứng minh rằng mọi đường thẳng đi qua I 1 -2 với hệ số góc k k 3 đều cắt đồ thị hàm số 1 tại 3 điểm phân biệt I A B đồng thời I là trung điểm của đoạn thẳng AB. Câu II 2 điểm 1 .Giải phương trình a 3cos3x sinx 0 yjx2 9 7 y2 9 10 2. Giải hệ phương trình 3 log x x y Ư l x log2x Câu III 2 điểm Cho hình chóp có SA vuông góc với mặt phẳng đáy mặt phẳng SAB vuông góc với mặt phẳng SBC SB a BSC 600 ASB a. 1. Xác định tâm và tính bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp . 2. Với giá trị nào của a thì thể tích khối chóp đạt giá trị lớn nhất. Câu IV 2 điểm 1. Tính nguyên hàm I J x e2x -Ự1 x2 dx 2. Cho khai triển 1 3x n a0 a1x . anxn trong đó n G N và các hệ a _ n 1024. n số an a . a thoả mãn hệ thức a a . . 0 P n 0 3 3 Tìm số lớn nhất trong các số a0 a1 . an Câu V 2 điểm 1. Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC có A 1 3 và hai trung tuyến BM x - 2y 1 0 CN y 1. Tìm toạ độ B và C. 2. Cho các số thực x y z thoả mãn điều kiện 3 x 3 y 3 z 1 9x 9y 9 z 3 x 3y 3z CMR 9_ 7 T 3 3x 3y z 3y 3x z 3z 3 y x 4 --------------Hết---------------- 1 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN Tổ Toán - Tin Năm học 2009 - 2010 Môn TOÁN - Khối D Thời gian 180 phút không kể thời gian phát đề ĐỀ BÀI Câu I 2 điểm 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số y x 3x 4 1 2. Chứng minh rằng mọi đường thẳng đi qua I 1 -2 với hệ số góc k k 3 đều cắt đồ thị hàm số 1 tại 3 điểm phân biệt I A B đồng thời I là trung điểm của đoạn thẳng AB. Câu II 2 điểm 1 .Giải phương trình a 3cos3x sinx 0 2. Giải hệ phương trình Câu III 2 điểm xy x y y2 2 x2 y JĨX x Ịy 1 y x x y E M 1. Cho hình chóp có đáy là tam giác đều ABC cạnh a SA 2a và SA vuông góc với mặt phẳng ABC . Gọi M N lần lượt là hình chiếu vuông góc của A trên các .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT