TAILIEUCHUNG - Giáo án Toán lớp 2 - MÉT

Giúp Hs: Biết được tên gọi, kí hiệu và độ lớn của đơn vị đo độ dài mét(m). Làm quen với thước mét. Hiểu được mối liên quan giữa mét (m) với đêximet (dm), với xăngtimet (cm). Thực hiện các phép tính cộng trừ với đơn vị đo độ dài mét. Bước đầu tập đo độ dài và tập ước lượng độ dài theo đơn vị mét. | MÉT I. MỤC TIÊU Giúp Hs Biết được tên gọi kí hiệu và độ lớn của đơn vị đo độ dài mét m . Làm quen với thước mét. Hiểu được mối liên quan giữa mét m với đêximet dm với xăngtimet cm . Thực hiện các phép tính cộng trừ với đơn vị đo độ dài mét. Bước đầu tập đo độ dài và tập ước lượng độ dài theo đơn vị mét. II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC Thước mét phấn màu. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU Hoạt động Gv 1. Giới thiệu bài 2. Dạy học bài mới . Giới thiệu mét m -Như sgv. . Luyện tập thực hành Bài 1 -Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì -Viết lên bảng 1m . cm và hỏi điền Hoạt động Hs số nào vào ô trống Vì sao -Yêu cầu hs tự làm bài. Bài 2 -Gọi 1 hs đọc đề bài. -Cây dừa cao mấy mét -Cây thông cao như thế nào so với cây dừa -Đề bài yêu cầu chúng ta làm gì -Làm thế nào để tính đựơc chiều cao của cây thông -Yêu cầu hs làm bài. -Chữa bài nhận xét và cho điểm hs. Bài 4 -Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì -Yêu cầu hs làm. -Nhận xét và cho điểm hs. 3. Củng cố dặn dò -Yêu cầu hs nêu lại quan hệ giữa mét với -Điền số 100 và 1 mét bằng 100 xăngtimet. -Tự làm bài sau đó 2 hs ngồi cạnh nhau đổi chéo vở để kiểm tra bài nhau. -Cây dừa cao 8m. -Cây thông cao hơn cây dừa 5m. -Tìm chiều cao của cây thông. -Thực hiện phép cộng 8m và 5m đêximet xăngtimet. -1 hs lên bảng làm bài cả lớp làm bài vào vở bài tập. -Làm bài sau đó 1 hs đọc bài làm của mình trước lớp. IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN