TAILIEUCHUNG - MRI nguyên lý ứng dụng lâm sàng_Phần 3

Chỉ định - Chống chỉ định: chỉ định tổn thương hệ thần kinh: hố sọ sau, vùng yên, tủy sống, bệnh lý chất trắng. Bệnh lý cơ - xương - khớp (chấn thương, u.). Bệnh lý tim mạch. Bệnh lý các cơ quan khác: đầu mặt cổ, bụng, chậu. | CHỈ ĐỊNH CHONG CHỈ ĐỊNH CHỈ ĐỊNH Tổn thương hệ thần kinh hô sọ sau vung yen tuy sổng bệnh ly chat trang Bệnh ly cơ-xương-khơp chan thương u. Bệnh ly tim-mach Bệnh ly cac cơ quan khac đau mạt cổ bung chau. Khoa Chan đoan hình anh Bệnh viện Chơ ray CHỐNG CHỈ ĐỊNH Dị vật kim loai dụng cụ cấy ghép pacemaker trở thính clips nội sọ mậch mấu. Bénh nhan bị hội chứng sơ nhọt kín claustrophobia Cộng hưởng từ hở Khoa Chan đoan hình anh Bénh vién Chơ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT