TAILIEUCHUNG - Triển khai Windows 7 – Phần 8: Tìm hiểu về các file cấu hình LTI

Trong phần tiếp theo này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về các file cấu hình dùng để điều khiển tự động quá trình cài đặt Lite Touch Installation (LTI). | Triển khai Windows 7 - Phần 8 Tìm hiểu về các file cấu hình LTI Nguồn Quản trị mạng - Trong phần tiếp theo này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về các file cấu hình dùng để điều khiển tự động quá trình cài đặt Lite Touch Installation LTI . Lưu ý Bài viết này được dựa trên phiên bản tiền phát hành của MDT 2010 và rất có thể sẽ có những thay đổi về sau này trong bản RTM. Mẹo Bạn có thể tìm kiếm thêm các thông tin về tự động hóa triển khai LTI trong Windows 7 Resource Kit từ Microsoft Press. Trong phần trước của loạt bài này chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn về cách thay đổi các file và của MDT 2010 để tự động hóa Lite Touch Installation LTI của Windows 7 Enterprise. Trong phần tiếp theo này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn những kiến thức sâu hơn về hai file dùng để điều khiển quá trình LTI này. Tìm hiểu về file là một trong hai file cấu hình được sử dụng bởi MDT để điều khiển quá trình triển khai file cấu hình kia là . Cả hai file này đều được đặt trong thư mục Control của phần triển khai deployment share . Điều này có nghĩa rằng hai file này đặc trưng cho mỗi một phần triển khai deployment share. Nói theo cách khác nếu bạn có nhiều deployment share mỗi một phần triển khai sẽ có các file cấu hình riêng để điều khiển các triển khai. được sử dụng trong suốt quá trình kết nối ban đầu khi máy tính đích máy tính được khởi động bằng image LiteTouch Windows PE kết nối với phần triển khai để bắt đầu quá trình cài đặt. Điều này có nghĩa rằng file phải chứa các thông tin cần thiết để thiết lập thành công một kết nối giữa máy tính đích và phần triển khai. File được sử dụng trong phần trước của loạt bài này có nội dung như sau Settings Priority Default Default DeployRoot SEA-DC1 DeploymentShare UserID Administrator UserDomain CONTOSO UserPassword Pa w0rd KeyboardLocale en-US SkipBDDWelcome YES Bạn có thể thấy file gồm có

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    7    0    13-08-2020
4    5    0    13-08-2020
8    6    0    13-08-2020
9    3    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
41    19    0