TAILIEUCHUNG - Tìm hiểu, sử dụng Snapshots trong Hyper-V

Trong bài viết này chúng ta sẽ đi tìm hiểu phương pháp vận hành của công cụ Snapshots trong Microsoft Windows Server 2008 Hyper-V, cũng như phương pháp một Snapshots và Revert (khôi phục) Snapshot sử dụng Hyper-V Manager. | Tìm hiểu và sử dụng Snapshots trong Hyper-V Nguồn Quản trị mạng - Trong bài viết này chúng ta sẽ đi tìm hiểu phương pháp vận hành của công cụ Snapshots trong Microsoft Windows Server 2008 Hyper-V cũng như phương pháp một Snapshots và Revert khôi phục Snapshot sử dụng Hyper-V Manager. Hyper-V Snapshot là gì Nếu sử dụng Microsoft Virtual Server 2005 R2 trong một môi trường thử nghiệm và phát triển hay một môi trường hỗ trợ thì bạn có thể dễ dàng sử dụng các ổ đĩa ảo để tạo các di sản của máy ảo với nhiều loại cấu hình bổ sung và khả năng Revert. Tuy nhiên với tính năng SnapShot của Hyper-V thì bạn có thể triển khai những kiểu môi trường đó dễ dàng hơn rất nhiều. Snapshot cho phép người dùng lưu lại cấu hình và trạng thái của một máy ảo tại bất kì thời điểm nào và hỗ trợ khả năng tải mọi Snapshot hiện có rất nhanh chóng. Snapshot thực chất là một file lưu trữ những thông tin cấu hình của máy ảo mỗi khi người dùng thực hiện cấu hình cho máy ảo này thậm chí nó còn cho biết cả thời gian thực hiện cấu hình cho máy ảo. Phương pháp tạo Snapshot trong Hyper-V Có ba thành phần chính được tính hợp trong Hyper-V gồm Windows Hypervisor một số phân vùng phụ và một phân vùng chính. Windows Hypervisor chạy trực tiếp trên phần cứng và đảm bảo sự thực thi riêng biệt của phân vùng chính và phân vùng phụ. Một phân vùng phụ có vai trò cung cấp một môi trường máy ảo để cài đặt chạy hệ điều hành khách và ứng dụng. Cuối cùng phân vùng chính là một máy ảo đặc biệt chạy Windows Server 2008 và kiểm soát quá trình tạo và vận hành của các phân vùng phụ. Phân vùng chính này tạo và quản lý các phân vùng phụ thông qua một nhóm thành phần liên quan như ngăn xếp ảo. Một trong những thành phần của ngăn xếp ảo là Virtual Machine Management Service VMMS . VMMS này bao gồm nhiều thành phần phụ quan trọng như Worker Process Manager WPM và Snapshot Manager SM . WPM sẽ thực hiện tạo một Virtual Machine Worker Process VMWP cho mỗi máy ảo khi được khởi động. VMWP sẽ quản lý quá trình tạo .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
41    18    0