TAILIEUCHUNG - Chương 5: Quyền lực và sự ảnh hưởng

Nhà quản trị sử dụng quyền lực của mình để giúp đỡ đồng nghiệp và cấp dưới hoàn thành tốt nhiệm vụ khó khăn. Quyền lực có thể được xem như là một dấu hiệu về sự hiệu quả của cá nhân. Đó là khả năng huy động nguồn lực để hoàn thành công việc một cách có hiệu quả. | Chương 5: Quyền lực và sự ảnh hưởng Nhà quản trị sử dụng quyền lực của mình để giúp đỡ đồng nghiệp và cấp dưới hoàn thành tốt nhiệm vụ khó khăn Tầm quan trọng của quyền lực Quyền lực có thể được xem như là một dấu hiệu về sự hiệu quả của cá nhân. Đó là khả năng huy động nguồn lực để hoàn thành công việc một cách có hiệu quả. 2007 NTLoan Tầm quan trọng của quyền lực “Những ai không có quyền lực và ảnh hưởng thì thường gặp nhiều điều không vui trong suốt cuộc đời họ” Lạm dụng quyền lực trong mối quan hệ cá nhân Kém nhạy cảm đối với người khác, trơ lỳ, gây sợ hãi Lạnh lùng, xa cách, kiêu căng Phản bội sự tin tưởng của người khác Quá tham vọng, mưu mô và luôn cố gắng leo cao Không thể uỷ thác cho người khác hoặc xây dựng một nhóm Quá phụ thuộc vào người khác (người hướng dẫn) 2007 NTLoan Tầm quan trọng của quyền lực Thiếu quyền lực Lạm dụng quyền lực Tạo lập quyền lực Ảnh hưởng Không ảnh hưởng THÀNH TÍCH CÁ NHÂN Thiếu Vừa đủ Thừa 2007 NTLoan HAI YẾU TỐ XÁC ĐỊNH QUYỀN LỰC CÁ NHÂN Thuộc .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    4    0    13-08-2020
2    5    0    13-08-2020
655    4    0    13-08-2020
4    4    0    13-08-2020
2    6    0    13-08-2020
2    4    0    13-08-2020
1    3    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN