TAILIEUCHUNG - MÔ TẢ CÔNG VIỆC KCS NGUYÊN VẬT LIỆU

Tài liệu tham khảo về biểu mẫu mô tả công việc KCS nguyên vật liệu. | MÔ TẢ CÔNG VIỆC KCS NGUYÊN VẬT LIỆU I/ Thông tin chung: Vị trí Thời gian làm việc Bộ phận Quản lý trực tiếp II/ Mục đích công việc III/ Nhiệm vụ cụ thể: 1. Kiểm tra toàn bộ phát hiện những lỗi của phụ liệu. 2. Báo cáo kịp thời trước khi đưa vào sản xuất. 3. Khi nhận được kế hoạch kiểm hàng thì yêu cầu kho cung cấp phụ liệu theo kế hoạch. 4. Tiến hành chuẩn bị khu vực kiểm phụ liệu sạch sẽ. 5. Kiểm số lượng: Kiểm 10% để xác định mức độ chính xác trong bó, trong cuộn, trong bao, sau đó làm báo cáo. Nếu thiếu nhiều, xin ý kiến kiểm 100%. 6. Kiểm chất lượng: Kiểm 10% sau đó làm báo cáo. Nội dung: kiểm độ đồng màu, thông số, các tiêu chuẩn kỹ thuật: dựa theo mẫu, bảng màu đã duyệt. 7. Tăng tỷ lệ kiểm khi có sai sót. 8. Lập báo cáo kiểm phụ liệu dựa trên biên bản kiểm phụ liệu từng đợt theo từng mã hàng, sau khi kiểm xong phải ký vào biên bản kiểm phụ liệu, chuyển biên bản cho Tổ trưởng. IV/ Tiêu chuẩn: 1. Kiến thức 9/12 2. Kỹ năng có kinh nghiệm 1 năm KCS kiểm phụ liệu, sức khỏe tốt 3. Phẩm chất đạo đức chăm chỉ, chịu khó. LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Code : Version : Dated : 10/01/2008 Page : Page 1 of 1 Document name:

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
237    4    0    11-08-2020
12    8    0    11-08-2020
1    4    0    11-08-2020
6    2    0    11-08-2020