TAILIEUCHUNG - MÔ TẢ CÔNG VIỆC KCS FINAL

Tài liệu tham khảo về biểu mẫu mô tả công việc KCS final. | MÔ TẢ CÔNG VIỆC KCS FINAL I/ Thông tin chung: Vị trí Thời gian làm việc Bộ phận Quản lý trực tiếp II/ Mục đích công việc III/ Nhiệm vụ cụ thể: 1. Kiểm soát chất lượng trước khi đóng gói 2. Kết hợp với xưởng hoàn thành xử lý các sự cố trong sản xuất 3. Nắm vững các yêu cầu kỹ thuật của mã hàng đang triển khai sản xuất trên chuyền. 4. Báo cáo ngay cho Tổ trưởng các sự cố trong sản xuất 5. Kiểm tra khu vực hoàn thành sản phẩm đúng theo tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn của khách hàng. 6. Kiểm sau ủi: đạt về lỗi ngoại quan, đủ thông số theo đúng hướng dẫn. Kiểm tra hàng giữ được vệ sinh công nghiệp. 7. Kiểm khu vực đóng gói: phụ liệu đóng gói sử dụng đúng theo bảng màu, cách đóng gói và tỷ lệ đóng gói theo đúng tài liệu kỹ thuật. 8. Kiểm sau đóng thùng: Kiểm thông số kích thước thùng, kiểm tỷ lệ đóng thùng, kiểm tra thùng và cách ghi chép trên thùng đúng theo hướng dẫn kỹ thuật. 9. Tài liệu kỹ thuật phải được để trong file hồ sơ riêng, sạch sẽ, ngoài hồ sơ ghi rõ tên mã hàng, khách hàng, miêu tả sản phẩm, thời gian sản xuất. Khi có hướng dẫn kỹ thuật phát sinh phải ghi chú thật cẩn thật trong file hồ sơ, chỉ nhận các hướng dẫn kỹ thuật từ Phòng QLCL. Đối với các hướng dẫn của khách hàng khác so với tài liệu kỹ thuật phải báo ngay cho Phòng QLCL giải quyết. 10. Khi phát sinh sự số phải báo ngay cho Xưởng Hoàn thành cùng giải quyết, trường hợp không thể tự giải quyết được thì báo cho tổ trưởng. 11. Kiểm tra theo biên bản kiểm tra thông số, báo cáo chất lượng hàng giờ và chuyển về Phòng Quản lý Chất lượng. IV/ Tiêu chuẩn: 1. Kiến thức 9/12 2. Kỹ năng kinh nghiệm 1 năm KCS, sức khỏe tốt. 3. Phẩm chất đạo đức: chăm chỉ, chịu kho,trung thực . LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Code : Version : Dated : 10/01/2008 Page : Page 1 of 2 Document name:

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG