TAILIEUCHUNG - MÔ TẢ CÔNG VIỆC KCS SẢN PHẨM

Tài liệu tham khảo về biểu mẫu mô tả công việc KCS sản phẩm. | MÔ TẢ CÔNG VIỆC KCS SẢN PHẨM I/ Thông tin chung: Vị trí Thời gian làm việc Bộ phận Quản lý trực tiếp II/ Mục đích công việc III/ Nhiệm vụ cụ thể: 1. Kiểm tra toàn bộ các công đoạn, ngăn chặn kịp thời các sự cố phát sinh trong chuyền. 2. Lập cáo biên bản kiểm thông số và chuyển cho tổ trưởng. 3. Nắm vững các yêu cầu kỹ thuật của của từng công đoạn của mỗi sản phẩm thuộc chuyền mình kiểm. 4. Nắm bắt toàn bộ các yêu cầu kỹ thuật của từng công đoạn theo mẫu, bảng màu, tác nghiệp của từng mã hàng theo sự phân công. 5. Kết hợp với kỹ thuật khi rải chuyền từng máy, từng công đoạn kiểm tra vệ sinh công nhiệp, kiểm tra sử dụng kim, kiểm tra chỉnh chỉ 6. Kiểm tra kỹ từng công đoan nào gặp nhiều sự cố kết hợp kỹ thuật tổ trưởng cùng xử lý. 7. Hàng giờ kiểm tra hàng kiểm ở đầu chuyền để xác định công đoạn nào bị lỗi nhiều để kết hợp kỹ thuật, tổ trưởng ngăn chặn kịp thời. 8. Theo dõi hàng sửa KCS đầu chuyền trả về chuyền. 9. Khi nêu Thành phẩm đầu chuyền nhanh chóng kiểm tra thông số và toàn bộ các yêu cầu kỹ thuật để báo cáo kỹ thuật, Tổ trưởng kỹ thuật cùng giải quyết. 10. Kiểm tra theo biên bản kiểm tra thông số đầu chuyền, biên bản tổng kết chất lượng hàng hoá đầu chuyền hàng giờ và chuyển về Phòng Quản lý Chất lượng. 11. Báo cáo tình hình chất lượng của từng Bộ phận về Phòng Quản lý chất lượng đối với các Bộ phận được giao. 12. Kiểm soát chất lượng thành phẩm 13. Kết hợp với KCS bám chuyền nhanh chóng xử lý các sự cố xảy ra trong chuyền. 14. Nắm vững các yêu c6àu kỹ thuật của mã hàng đang triển khai sản xuất trên chuyền 15. KCS đầu chuyền có chức năng kiểm thành phẩm đầu chuyền nhanh chóng phát hiện ra tất cả các lỗi, phân loại thông báo lại KCS bám chuyền, kỹ thuật, tổ trưởng để nhanh chóng chỉnh sửa những công đoạn trên dường chuyền. Thống kê báo cáo tỷ lệ hàng từng giờ. 16. Cách thức kiểm: Dựa vào mẫu đã duyệt, bảng màu, các tiêu chuẩn kỹ thuật, góp ý của khách, IV/ Tiêu chuẩn: 1. Kiến thức 9/12 2. Kỹ năng: kinh nghiệm 1 năm KCS, sức khỏe tốt. 3. Phẩm chất đạo đức: chăm chỉ chịu khó. LOGO COMPANY NAME Adress: Phone: Email: Code : Version : Dated : 10/01/2008 Page : Page 1 of 2 Document name: