TAILIEUCHUNG - Bài tập nhóm quản trị dự án

-1- BÀI TẬP LỚN (Thay cho thi giữa kỳ) Giả sử rằng bạn muốn đầu tư vào một danh mục đầu tư gồm hai loại chứng khoán và một tài sản phi rủi ro. 1. Sử dụng kiến thức về phân tích vĩ mô, | BÀI TẬP LỚN (Thay cho thi giữa kỳ) Giả sử rằng bạn muốn đầu tư vào một danh mục đầu tư gồm hai loại chứng khoán và một tài sản phi rủi ro. 1. Sử dụng kiến thức về phân tích vĩ mô, phân tích ngành và phân tích doanh nghiệp, chọn 2 loại chứng khoán cần đầu tư. Trình bày rõ ràng lý do bạn chọn hai loại chứng khoán này. Hướng dẫn: bạn có thể vào website của các công ty chứng khoán lớn hoặc website của ủy ban chứng khoán, của công ty thông tin chứng khoán để tham khảo thông tin. Vào trang thông tin của DN để xem báo cáo tài chính. 2. Lấy số liệu về giá chứng khoán trong các năm 2007-2008-3/2010 () hàng ngày của chứng khoán: hoặc Và chuyển về lợi tức tháng. 3. Tính tỷ suất lợi tức kỳ vọng và độ lệch chuẩn của tỷ suất lợi tức từng loại chứng khoán. 4. Tính hiệp phương sai và hệ số tương quan giữa hai chứng khoán. 5. Vẽ đường phương sai bé nhất và chỉ rõ đường biên hiệu quả. Trình bày chi tiết cách làm và lý giải phương pháp. Hướng dẫn: Sử dụng file demo gửi kèm theo bài tập lớn này để vẽ đường biên hiệu quả. 6. Nếu bạn có 100 triệu, bạn sẽ đầu tư như thế nào? Giả sử rằng tồn tại tài sản phi rủi ro với tỷ suất lợi tức 10%/năm. 7. Tính hệ số beta của hai chứng khoán. 8. Chứng minh rằng danh mục đầu tư rủi ro 2 chứng khoán của bạn tốt hơn danh mục thị trường (VNindex). 9. Giả sử bạn là một chuyên viên chứng khoán. Nếu khách hàng của bạn đầu tư vào danh mục 2 chứng khoán của bạn thì phải trả mức phí tính theo tỷ lệ % trên số tiền đầu tư là F. Tính số phí tối đa F mà bạn có thể thu được. 10. Thuyết trình tại lớp trong vòng 10 phút về phương pháp, kết quả xây dựng đường biên hiệu quả và lựa chọn đầu tư. 11. Nộp bài cho giáo viên bằng giấy vào thời điểm thuyết trình và file email sau 7 ngày kể từ ngày thuyết trình. -1-

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TÀI LIỆU HOT
17    2    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
10    5    0