TAILIEUCHUNG - Tự tay "design" lịch đón năm mới

Tự tay "design" lịch đón năm mới Chẳng khó lắm. Chỉ cần bạn khéo tay một chút thôi! | Tự tay design lịch đón năm mới Chăng khó lăm. Chỉ cân bạn khéo tay một chút thôi - Chuẩn bị những đạo cụ này nhé - Bìa màu bút màu - Que tre dao kéo - Bìa cứng dày - Kìm cắt kìm uốn - Keo dán - Bút thước Đến phần hành động này D Bước 1 - Cắt 14 mảnh 2x2 5cm đánh số 0 1 2 3 và từ 0 đến 9 này. Bước 1 - Cắt 14 mảnh 2x2 5cm đánh số 0 1 2 3 và từ 0 đến 9 này. Bước 2 - Tiếp theo cắt 7 mảnh bìa màu 2 5x5cm và viết các thứ trong tuần nghen. Bước 3 - Rùi cắt 12 mảnh 2 5x5cm và viết tên 12 tháng. Bước 4 - Sau đó khoan hoặc đục ở mỗi tấm 2 lỗ như trong hình. Bước 5 - Uốn dây thép thành 8 vòng tròn nhỏ nào Bước 6 - Rồi lồng các mảnh giấy đã cắt vào. Bước 7 - Giờ thì xâu tất cả vào giá đỡ bằng bìa cứng và que tre thôi. Lồng ngày tháng và cách thứ vào là hoàn thành rùi

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    3    0    12-08-2020
12    8    0    12-08-2020
22    5    0    12-08-2020