TAILIEUCHUNG - Photoshop CS: Trang trí ảnh

Bạn muốn đưa ảnh của mình hoặc ảnh người thân vào một nền ảnh có sẵn nhưng còn ngại vì bạn không biết chỉnh sửa ảnh? Điều đó sẽ đơn giản hơn nếu bạn thực hiện theo các bước của bài tập này. | Photoshop CS Trang trí ảnh Nguồn Bạn muốn đưa ảnh của mình hoặc ảnh người thân vào một nền ảnh có sẵn nhưng còn ngại vì bạn không biết chỉnh sửa ảnh Điều đó sẽ đơn giản hơn nếu bạn thực hiện theo các bước của bài tập này. Trước tiên bạn nên xác định rõ graphic của mình sẽ là mầu gì để thuận tiện hơn cho việc chỉnh mầu nền và các hình trang trí được đồng nhất. Bước 1. Mở một hình ảnh làm nền Bạn có thể mở một ảnh .jpg có sẵn như hình lá hình cây cỏ hay một hình mà bạn thích. Hoặc bạn có thể dùng brush để tô một hình nền theo ý bạn. Ở đây tôi mở một hình nền có sẵn. bạn có thể dowload hình này và thực hành Hình 1 Bước 2. Chỉnh mầu hình nền Thông thường có một số mầu nền đẹp mầu cam mầu xanh. Đây là một mầu ví dụ của tôi. - Nhấn Ctrl U - Chỉnh thông số mầu theo hình sau Hình 2 Bước 3. Tiếp theo ảnh cần trang trí hãy lấy một tấm ảnh của gia định bạn bạn hay bạn của bạn . sau đó Ctrl U để chỉnh mầu cho đồng nhất với mầu nền Hình 3 Tôi tạm gọi layer này là layer cô gái Bước 4. Đặt layer cogai vào một vị trí phù hợp trên layer background - Edit Free transform hoặc Ctrl T sau đó resize ảnh cho vừa với nền đừng quá to và cũng đừng quá .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN