TAILIEUCHUNG - Đề thi tuyển sinh lớp 10 tỉnh Hậu Giang 2010-2011 môn Ngữ pháp

Tài liệu tham khảo về đề thi tuyển sinh lớp 10 tỉnh Hậu Giang 2010-2011. Đề thi chính thức của Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Hậu Giang. Thời gian làm bài là 120 phút | SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HẬU GIANG ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2010 – 2011 MÔN NGỮ VĂN Thời gian làm bài: 120 phút Câu 1: (1,5 điểm): Thế nào là thành phần phụ chú? Xác định thành phần phụ chú trong câu sau đây: Lúc đi, đứa con gái đầu lòng của anh – và cũng là đứa cơn duy nhẩt của anh, chưa đầy một tuổi. (Nguyễn Quang Sáng, Chiếc lược ngà) Câu 2. (1,5 điểm) Chép lại hai khổ thơ cuối của bài thơ Mùa xuân nho nhỏ của Thanh Hải. Câu 3. (7 điểm) Phân tích đoạn thơ” Buồn trông cửa bể chiều hôm, Thuyền ai thấp thóang cánh buồm xa xa? Buồn trong ngọn nước mới sa, Hoa trôi man mác biết là về đâu? Buồn trông nội cỏ rầu rầu, Chân mày mặt đất một màu xanh xanh. Buồn trông gió cuốn mặt duềnh, Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi. ( Nguyễn Du, Truyện Kiều, Ngữ văn 9 tập 1) --------------------Hết-------------------- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN