TAILIEUCHUNG - GIẤY ĐĂNG KÝ BỔ SUNG XE KHAI THÁC VẬN TẢI KHÁCH BẰNG ÔTÔ THEO TUYẾN CỐ ĐỊNH

Tài liệu tham khảo mẫu giấy đăng ký bổ sung xe khai thác vận tải khách tuyến cố định | Phụ lục 11 TÊN DOANH NGHIỆP 2 Số . . CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Đôc lâp - Tự do - Hạnh phúc .ngày tháng năm GIẤY ĐĂNG KÝ BỔ SUNG XE KHAI THÁC VẬN TẢI KHÁCH BẰNG ÔTÔ THEO TUYẾN CỐ ĐỊNH Tuyến . ngược lại Bến đi .Bến đến .Cự ly vận chuyển .km Kính gửi . 1 1. Tên doanh nghiệp vận tải 2. Tên giao dịch quốc tế nếu có . 3. Trụ sở doanh nghiệp . . 4. Số điện thoại Fax . 5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh . .cấp ngày . tháng. năm . 6. Công văn chấp thuận khai thác tuyến số . của 1 7. Doanh nghiệp đăng ký bổ sung xe khai thác vận tải khách trên tuyến như sau TT Biển số xe Loại xe Số ghế Năm SX Ghi chú 1 2 . . . 8. Lý do đăng ký bổ sung xe do lưu lượng khách đi lại trên tuyến tăng doanh nghiệp khai thác tuyến có hiệu quả. Doanh nghiệp cam kết những nội dung đã đăng ký đúng với thực tế tại doanh nghiệp. Nơi nhận - Như trên - Lưu. Chủ doanh nghiệp Ký tên đóng dấu 1 Ghi tên cơ quan quản lý tuyến 2 Tên doanh .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
101    8    0    15-08-2020
10    4    0    15-08-2020
23    6    0    15-08-2020
2    6    0    15-08-2020
3    3    0    15-08-2020
181    6    1    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
7    2    0
TÀI LIỆU HOT
6    6    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN