TAILIEUCHUNG - Chủ đề: Biển cả - Đề tài: Bé và biển - Nhóm lớp: Chồi

I. Mục đích yêu cầu: - Trẻ biết được nước biển có vị mặn, do có muối. - Nhận biết công việc làm muối của người lao động miền biển. - Biết được một số nghề ở biển: chài lưới, làm muối, du lịch. II. Chuẩn bị: - Bài giảng soạn trên PP - Ly uống nước. | Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com Chủ đề Biển cả TÄ Ă J V -Tfc V 1 Ấ Đề tài Bé và biển T1 S 1 F. x 1 Ă Nhóm lớp Chôi Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com I. Mục đích yêu cầu - Trẻ biết được nước biển có vị mặn do có muối. - Nhận biết công việc làm muối của người lao động miền biển. - Biết được một số nghề ở biển chài lưới làm muối du lịch. II. Chuẩn bị - Bài giảng soạn trên PP - Ly uống nước. III. Tiến Hành 1. Hoạt động 1 Đố bé âm thanh gì Trò chơi gió thổi Gió thổi mỗi bạn đi tìm một cái ly uống nước mang lại cho cô. Cô đề nghị các bé cùng áp tai lên ly và im lặng lắng nghe xem điều gì xảy ra. Trò chuyện với trẻ xem trẻ nghe được âm thanh gì Trò chuyện với trẻ về tiếng sóng biển rì rào giới thiệu về biển. 2. Hoạt động 2 Bé tìm hiểu về biển Trò chuyện với bé xem bé đã từng được đi biển với ba mẹ chưa Biển ở đâu Trông biển như thế nào Bé làm những gì khi đi chơi biển Cho trẻ quan sát hình ảnh của biển các hoạt động ở biển tắm biển vui . Đố bé nước biển có vị gì Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com Tại sao nước biển có vị mặn Cho trẻ đoán sau đó cho trẻ xem tranh về những người nông dân làm muối. Trò chuyện cùng bé về vị của muối. 3. Hoạt động 3 Những nghề ở vùng biển. Cho trẻ xem một số hình ảnh về nghề đánh cá nghề làm . Trò chuyện với trẻ về công việc của mỗi nghề. Trò chơi sóng biển. Kết thúc Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
29    5    0