TAILIEUCHUNG - [Vật Lý Học] Giáo Trình Cơ Học - Bạch Thành Công phần 5

Thuyết tương đối hẹp nghiên cứu các vật thể chuyển động với vận tốc xấp xỉ tốc độ ánh sáng và thuyết tương đối rộng mở rộng định luật vạn vật hấp dẫn của Newton lên một mức sâu sắc hơn. | Chủ ý Vận tốc góc của sự quay 0 không phụ thuộc vào cách chọn điểm A hoặc c. Điều này có thể được chứng minh như sau giả sử vận tốc của điểm M có thể mô tả như tổng của vặn tốc điểm A và chuyển động quay quanh A với vận tốc góc õỉ khác õỉ. Ta sẽ chứng minh hai vận tốc góc đó bằng nhau. Xét hình 7-3 ta có VM VA Mặt khác vận tốc điểm A có thể coi như tổng vận tốc của khối tâm c và vận tốc dài của hệ quanh C V - V co R JT. Đặt vào ta được 01 Ế - r - õT Vì ĩ R r R - r -r nên - w r 1 - õì r do r là tuỳ chọn ta suy ra co co điều phải chứng minh . . ĐỘNG NĂNG CỦA VẬT RẮN Động năng của vật rắn bằng tổng động năng của các chất điểm ni tạo nên nó. Sử dụng ta có biểu thức cho động năng m. . . o K X E vc 0 r 7 2 i 2 Trong đó r là khoảng cách từ khối tâm c đến xem hình 7-4 . Hình 7-3. Hệ quy chiếu khối tâm. Hình 7-4. Phân tích r i thành hai thành phần song song vuông góc với trục quay. _ m. K s O i i v2c 2 vc w r ị Ico rj co ri Mv2 nr K vc w x . X - 0J r. oj r. 2 u 1 1 2 1 X r Vì véctơ bán kính khối tâm 7 77 nhưng điểm c là khối tâm r p 0 nên c M L X Hiịíị 0 số hạng thứ hai trong biểu thức trên bằng 0. Ta coi véctơ chỉ vị trí chất i điểm i là tổng của hai véctơ song song và vuông góc với trục quay ổ khi đó tích véctơ trong tổng thứ ba trở thành co w 7 01 Tl2 2. rf 2 Mv2 _ i 2 2 74 ĩc Ic được gọi ìà mômen quán tính đối với trục quay qua khối tâm c. Nếu vật rắn có phân bố khối lượng liên tục ta chuyển tới dạng tích phân sau Ic I trở thành Mv2 w2 K I --------- 2 2 Theo động năng của vật rắn gồm hai thành phần động năng tịnh tiến của cả vật rắn như một chất điểm có khối lượng băng khối lượng vật rắn và vận tốc bằng vận tốc khối tâm cộng với động năng của chuyển động quay của vật rắn quanh trục đi qua khối tâm. Từ cách chứng minh công thức ta có nhận xét rằng nếu như vật rắn có một tâm quay tức thời A với VA 0 trong hệ quy chiếu quán tính đứng yên nào đó thì động năng của vật rắn trong .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
48    4    0    09-08-2020
3    7    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN