TAILIEUCHUNG - Làm quen với CorelDRAW 12 Thiết lập trang bản vẽ

Những hướng dẫn cơ bản để bạn đọc bước đầu tìm hiểu, thực hành với phần mềm này sẽ được đăng tải hằng tuần trong chuyên mục Làm quen với CorelDRAW 12. | Làm quen với CorelDRAW 12 - Bài 1 Thiết lập trang bản vẽ Nguồn Kể từ số hôm nay chúng tôi bắt đầu giới thiệu với bạn đọc một phần mềm đồ họa phổ biến là CorelDRAW. Những hướng dẫn cơ bản để bạn đọc bước đầu tìm hiểu thực hành với phần mềm này sẽ được đăng tải hằng tuần trong chuyên mục Làm quen với CorelDRAW 12. Khi mở một file mới màn hình làm việc của CorelDRAW 12 xuất hiện một hình chữ nhật nằm trên màn hình đó chính là trang vẽ của Corel. Để xem thuộc tính và thiết lập thể hiện của trang vẽ chọn File - Document Setup - Page Setup hộp thoại Options mở ra. Mục Page với 3 tùy chọn hình 1 2 - Show page border đánh dấu tùy chọn này để thể hiện khung trang - Show printable area đánh dấu tùy chọn này để vùng thông báo phạm vi máy in in được và kích thước trang giấy in - Show bleed area vùng giúp tránh lỗi do có những chi tiết tràn ra ngoài biên của thành phẩm Mục Size hình 3

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    5    0    11-08-2020
7    4    0    11-08-2020
18    25    0    11-08-2020
6    4    0    11-08-2020
5    4    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN