TAILIEUCHUNG - Cài đặt các ứng dụng web với Windows Web Platform-P3

Thiết lập website thử nghiệm Khi quá trình cài đặt kết thúc, bạn cần phải điền thông tin về trang web của bạn. Đơn giản chấp nhận phương án mặc định hoặc tùy chọn điền thông tin, sau đó nhấn Continue: | Cài đặt các ứng dụng web với Windows Web Platform Thiết lập website thử nghiệm Khi quá trình cài đặt kết thúc bạn cần phải điền thông tin về trang web của bạn. Đơn giản chấp nhận phương án mặc định hoặc tùy chọn điền thông tin sau đó nhấn Continue Tiếp theo là cơ sở dữ liệu MySQL nhưng đối với việc kiểm tra trên local thì không thực sự cần thiết. Chọn Continue Chờ 1 lúc để Web Platform Installer cài đặt WordPress và MySQL. Khi kết thúc hệ thống sẽ hoạt động với mức tùy chỉnh tối thiểu nhất Bảng thông báo sẽ hiển thị những thành phần nào được cài đặt thành công hoặc bị lỗi. Trong bài kiểm tra này Visual Web Developer 2010 Express gặp lỗi và không thể cài đặt thành công. Đôi khi vấn đề này do quá trình kết nối Internet nhấn Finish và tiến hành cài đặt ứng dụng đó 1 lần nữa. Chọn đường dẫn Launch WordPress và nhập địa chỉ http localhost 80 wordpress vào trình duyệt của bạn để bắt đầu Tiếp theo điền tên blog và địa chỉ email. Sau đó nhấn Install WordPress

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
22    7    0    11-08-2020
34    5    0    11-08-2020
41    5    0    11-08-2020
31    4    0    11-08-2020
112    5    0    11-08-2020