TAILIEUCHUNG - Cài đặt các ứng dụng web với Windows Web Platform-P2

Lựa chọn ứng dụng web để cài đặt Ở đây chúng ta sẽ tiến hành cài đặt WordPress, vì vậy chọn thẻ Web Applications bên trái, cửa sổ bên phải có xếp hạng theo 3 tiêu chí A to Z, Most Popular, hoặc Highest Rating: | Cài đặt các ứng dụng web với Windows Web Platform Lựa chọn ứng dụng web đe cài đặt Ở đây chúng ta sẽ tiến hành cài đặt WordPress vì vậy chọn thẻ Web Applications bên trái cửa sổ bên phải có xếp hạng theo 3 tiêu chí A to Z Most Populär hoặc Highest Rating Đánh dấu vào ô checkbox bên cạnh ứng dụng muốn cài đặt hoặc nhấn vào chữ I bên cạnh để xem thông tin chi tiết Đây là cửa sổ thông tin chi tiết về WordPress đánh dấu ô Install WordPress để bắt đầu cài đặt Web Platform Installer sẽ chỉ ra các thành phần bạn lựa chọn bao gồm cả thành phần tự động chọn. Lưu ý rằng ta chỉ cần cài đặt WordPress và Visual Web Developer 2010 Express nhưng ứng dụng sẽ tự động chọn thêm MySQL và PHP. Nhấn I Accept để bắt đầu Nhập mật khẩu quản trị cho MySQL trước tiên Và quá trình cài đặt thực sự bắt đầu Web Platform Installer sẽ tải cài đặt các thành phần cần thiết đồng thời kích hoạt các dịch vụ khác của Windows. Quá trình này phụ thuộc vào số lượng thành phần lựa chọn và tốc độ kết nối Internet

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1099    5    1    15-08-2020
1049    3    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
15    4    0
TÀI LIỆU HOT
TÀI LIỆU LIÊN QUAN