TAILIEUCHUNG - Oracle Database có nhiều lỗi hơn SQL Server

Microsoft có thể nói là hãng sản xuất phần mềm "nóng nảy" nhất trong lĩnh vực bảo mật. Nhưng không phải mọi đánh giá của hãng đều bị coi là tồi. | Oracle Database có nhiều lỗi hơn SQL Server Nguồn Microsoft thường không công bằng khi chỉ trích các vấn đề bảo mật đại diện của NGSS nhận xét. Microsoft có thể nói là hãng sản xuất phần mềm nóng nảy nhất trong lĩnh vực bảo mật. Nhưng không phải mọi đánh giá của hãng đều bị coi là tồi. Công ty phần mềm bảo mật Next Generation Security Software NGSS của Anh đã thực hiện một cuộc nghiên cứu về phần mềm cơ sở dữ liệu SQL Server của Microsoft và chương trình quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ RDBM của Oracle. Kết quả cho thấy SQL có nhiều ưu điểm về bảo mật hơn so với Oracle. Từ tháng 12 năm 2000 đến tháng mười 11 năm 2006 những nghiên cứu mở rộng trên hai gói phần mềm này cho thấy có tới 233 lỗ hổng trong các sản phẩm của Oracle trong khi SQL Server chỉ có 59 lỗ hổng. Các lỗ hổng này lần lượt được ghi nhận và sửa chữa trong SQL Server 7 SQL Server 2000 và SQL Server 2005 tương ứng với Oracle Database và . Từ những kết quả này cho thấy khả năng nghèo nàn về bảo mật vốn nổi tiếng ở MS SQL Server 2000 đã giảm đáng kể. Người sáng lập hãng NGSS David Litchfield còn cho rằng Microsoft đã thực sự tạo được bước đột phá trong bảo mật cơ sở dữ liệu. Trong trận chiến này Microsoft giành chiến thắng. Quan điểm của các hãng sản xuất doanh nghiệp người tiêu dùng và cả các nhà nghiên Nguồn integralaccounting cứu trong lĩnh vực cơ sở dữ liệu của Microsoft được nâng cao đáng kể. Gã khổng lồ phần mềm vẫn đang tiếp tục phát triển sản phẩm có chương trình giới hạn chu kỳ thời gian hoạt động. Hãng này còn có nhiều trận chiến khác cần phải chiến thắng và Oracle chỉ là một trong số đó theo lời của Litchfield. Oralce đã đưa ja một số phản ứng. Trong một e-mail bình luận phát ngôn viên của hãng nói rằng số lượng lỗ hổng của một sản phẩm độc lập không thể khẳng định được mức bảo mật của toàn bộ phần mềm. Theo phát ngôn viên này thì các sản phẩm được định nghĩa rất phong phú về thành phần khả năng cũng như số phiên bản và platform chúng hỗ trợ. Xác định mức bảo mật là .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN