TAILIEUCHUNG - Giáo Trình Kiến Trúc Máy Tính - Nguyễn Hữu Lộ phần 6

Các máy tính hiện đại ghép chung ALU và đơn vị kiểm soát vào trong một IC gọi là đơn vị xử lý trung tâm hay CPU. Thông thường, bộ nhớ máy tính nằm trong một số IC nhỏ gần CPU. Phần lớn trọng lượng máy tính là các bộ phận phụ thuộc như hệ thống cung cấp điện hay các thiết bị đầu/cuối (I/O). | Cân Trúc Máy Tính -66- Đặt sự kiện này vào những trường hợp khác nếu bus có một tập hợp không đồng nhất các thiết bị một sô cô tóc độ nhành và một sô cô tóc độ chậm bus phái thích ững vời các thiết bị cô tôc độ chậm nhất và dô đô các thiết bị cô tôc độ nhành không thế được sử dung hết khá nàng cUá chung. Ky thuàt phá trộn này cô thế giài quyết bàng cách dung bus không đông bộ bus không cô xung clôck chu trình bày trông hình . Thày vì ràng buộc mội thự vời xung clôck khi thiết bị chu đà xác láp các đường địà chỉ tín hiếu MREQ tín hiếu RD và các tín hiếu càn thiết khác thiết bị chu sế xác láp nột tín hiếu đác biết gội là tín hiếu đông bộ chu MSYN màstếr synchrônibzátiôn . Khi thấy tín hiếu này thiết bị thu động sế thực hiến công viếc bàng chính tôc độ củà mình. Khi thực hiến xông thiết bị phu thuộc sế xác láp đường tín hiếu đông bộ phu thuộc SSYN slàvế synchrônizátiôn . Ngày khi tín hiếu chu bus thấy tín hiếu SSYN đườc xác láp thiết bị này biết ràng dữ liếu đà sư dung đườc vì thế sế chôt dư liếu lài sáu đô không xác láp các đường địá chỉ cung vời MREQ RD vá MSYN. Khi tháy tín hiếu MSYNkhông côn xác láp thiết bị phu thuộc biết chu ky đá hôàn tất sế không xác láp SSYN vá chung tá trờ lái tráng thái bán đáu vời tất cá các tín hiếu không côn xác láp đời thiết bị chu kế tiếp. Gián đô thời gián củà các bus không đông bộ sư dung các mui tến đế chỉ nguyến nhàn vá kết quá như trông hình . Xác láp tín hiếu MSYN làm chô các đường dư liếu đườc xác láp vá cung làm chô thiết bị phu thuộc xác láp SSYN. Xác láp SSYN làm chô các đường địá chỉ MREQ RD vá MSYNkhông côn xác láp. Cu ô i cung MSYN không côn xác láp sế làm SSYN không xác láp kết thuc thàô tác độc dữ liếu. Hình Hôàt động củà một bus không đông bộ Táp các tín hiếu phôi hờp vời nhàu thếô cách náy gội lá bát táy hôàn tôàn full hándshákệ . Phán cờ bán bàô gôm 4 sự kiến sáu 1. MSYN đườc xác láp Nguyễn Hữu Lộc Khoa Vật Ly Cân Trúc Máy Tính -67- 2. SSYN đứôc xác lập để đáp ứng theo MSYN 3. MSYN khong xác lập đê đáp ứng .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
12    10    0    13-08-2020
6    6    0    13-08-2020
17    5    0    13-08-2020
5    5    0    13-08-2020
31    11    0    13-08-2020
4    2    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN