TAILIEUCHUNG - Giáo trình sức khỏe môi trường_Bài 4

Một người có thể sống qua nhiều ngày mà không có thức ăn, một vài ngày mà không có nước uống. Nhưng nếu không có không khí, con người sẽ chết trong vòng từ 5 đến 7 phút. Không khí mà chúng ta thở là hỗn hợp từ khí tự nhiên không màu, không mùi, chủ yếu là nito, oxy và còn lại chủ yếu là khí argon, khí carbon dioxyd. | BÀI 4 Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ MỤC TIÊU 1. Mô tả được các thành phần của không khí. 2. Nêu và phân biệt được các chất gây ô nhiễm không khí. 3. Trình bày được khía cạnh lịch sử của ô nhiễm không khí. 4. Trình bày được các nguồn gây ô nhiễm không khí và mô tả được các phương pháp kiểm soát các chất ô nhiễm không khí. 5. Mô tả được một số hiện tượng ô nhiễm không khí. 6. Liệt kê và mô tả được các bệnh cố liên quan tới ô nhiễm không khí. 1. GIỚI THIỆU CHUNG Một người có thể sống qua nhiều ngày mà không có thức ân một vài ngày mà không có nước uống. Nhưng nếu không có không khí con người sẽ chết trong vòng từ 5 đến 7 phút. Không khí mà chúng ta thở là hỗn hợp khí tự nhiên không màu không mùi chủ yếu là nitơ 78 oxy 21 . 1 còn lại chủ yếu là khí argon 0 93 khí carbon dioxyd 0 032 và dạng vết các khí neon heli ozon xenon hydro metal kripton và hơi nước. Khi bất kỳ chất nào được thêm vào hỗn hợp khí tự nhiên này là ô nhiễm không khí ÔNKK sẽ xảy ra. Nói một cách khác ÔNKK là kết quả của việc 86 thải các chất độc hại vào không khí ở một tỷ lệ vượt quá khả nâng của khí quyển mưa gió trong việc chuyển đổi phân huỷ và hoà tan các chất độc này. ÔNKK là một hệ thống lý học và hoá học hết sức phức tạp. Nó có thể được coi là một số chất khí và hạt được hoà tan hoặc lơ lửng trong không khí. Rất nhiều chất ÔNKK có thể phản ứng với nhau tạo ra một số hậu quả xấu. Mức độ trầm trọng của ÔNKK thay đổi theo mùa theo ngày theo các hoạt động công nghiệp theo thay đổi trong giao thông thay đổi theo lượng mưa và tuyết. Thành phần của ÔNKK biến đổi từ ngày này sang ngày khác từ tuần này sang tuần khác nhưng thường có khuynh hướng theo một chu kỳ. Nói tóm lại ÔNKK có thể được định nghĩa như sau Định nghĩa Ô nhiễm không khí xảy ra khi không khí có chứa các thành phần độc hại như các loại khí bụi lơ lửng khói mùi. Hay nói cách khác những chất này trong không khí có thể ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ hoặc sự thoải mái của con người động vật hoặc có thể dẫn đến nguy hại đối với thực vật và các vật chất khác.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT