TAILIEUCHUNG - Các thao tác cơ bản với Word 2003 (Phần 4)

Các thao tác cơ bản với Word 2003 (Phần 4) 11. Find and Replace a. Tìm kiếm: Nếu bạn muốn tìm kiếm và thay thế một từ, một chữ hay một đoạn văn bản tại một hay nhiều chỗ trong tài liệu thì Find and Replace trở thành một công cụ tối cần thiết để bạn rút ngắn thời gian làm việc đó. Với Find and Replace bạn có thể thay thế đoạn văn bản, các định dạng ký tự hoặc định dạng văn bản, hay thậm chí cả đoạn văn bản đã được định dạng. Để tìm văn bản, bạn. | Các thao tác cơ bản với Word 2003 Phần 4 11. Find and Replace a. Tìm kiếm Nếu bạn muốn tìm kiếm và thay thế một từ một chữ hay một đoạn văn bản tại một hay nhiều chỗ trong tài liệu thì Find and Replace trở thành một công cụ tối cần thiết để bạn rút ngắn thời gian làm việc đó. Với Find and Replace bạn có thể thay thế đoạn văn bản các định dạng ký tự hoặc định dạng văn bản hay thậm chí cả đoạn văn bản đã được định dạng. Để tìm văn bản bạn chọn menu Edit Find hay nhấp tổ hợp phím Ctrl F hộp thoại Find and Replace sẽ xuất hiện. Tại đây bạn gõ nội dung cần tìm vào khung Find what xong nhấp nút Find Next để tìm. Nếu muốn Word đánh dấu toàn bộ những cụm từ tìm được bạn có thể đánh dấu vào nút Hightlight all items found in b. Thay thế Để thay thế một từ hay đoạn văn bản trong tài liệu bạn chọn menu Edit Replace hay nhấp tổ hợp phím Ctrl H hộp thoại Find and Replace sẽ xuất hiện. Bạn nhập nội dung mà bạn muốn tìm và thay thế trong khung Find what rồi nhập nội dung mà bạn muốn thay thế vào khung Replace with tùy vào yêu cầu của mình bạn chọn các nút sau Find Next tìm từ hay cụm từ xuất hiện tiếp theo. Replace thay thế vào từ hay cụm từ tìm được. Replace All thay thế từ hay cụm từ trong toàn bộ văn bản. Lưu ý Với tùy chọn này nếu bạn thực hiện từ giữa đoạn văn bản trở xuống Word sẽ tìm đến cuối tài liệu và xuất hiện câu thông báo hỏi bạn có muốn tiếp tục tìm kiếm lại từ đầu tài liệu hay không nhấp Yes nếu muốn tiếp tục và No nếu muốn dừng lại. 12. Định dạng văn bản a. Đôi kích cỡ Để đổi kích cỡ bạn dùng chuột chọn đoạn văn bản cần đổi rồi chuyển đến mục Font Size 13 T tại thanh công cụ định dạng Formatting Toolbar nhấp nút rồi chọn kích cỡ. Bạn cũng có thể nhập trực tiếp kích cỡ vào khung này. Word cũng cho phép bạn dùng tổ hợp phím tắt để tăng hay giảm kích cỡ chữ trước tiên bạn chọn đoạn văn bản cần tăng giảm kích cỡ rồi nhấn tổ hợp phím Ctrl để giảm hoặc Ctrl để tăng cỡ chữ mỗi lần nhấn thì văn bản sẽ tăng giảm 1 đơn vị. b. Đôi kiêu Font Để đổi Font bạn chọn đoạn văn bản .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    6    0    13-08-2020
3    6    0    13-08-2020
18    5    0    13-08-2020
112    4    0    13-08-2020
8    3    0    13-08-2020
5    5    0    13-08-2020
1    4    0    13-08-2020