TAILIEUCHUNG - [Xây Dựng] Giáo Trình Hệ Thống Đường Ống Cấp Thoát Nước - Ks.Đỗ Trọng Miên phần 8

Kỹ năng thực hành: khảo sát, đo đạc, phân tích và đánh giá thực trạng môi trường, các hệ thống xử lý môi trường và đề xuất các biện pháp điều chỉnh và hoàn thiện; có khả năng vận hành các hệ thống xử lý môi trường. | Bảng . Khoảng cách giũa các ổng kỉểm tra tẩy rủa Đuờng kính Ống nim Khoảng cách giũa các ổng kiểm tra tẩy rửa phụ thuộc vào tính chất nuớc thoát m Loại thiết bị Nuức thoát sản xuất không bẩn Nuớc thoát sinh hoạt và sản xuất có độ bấn tương tự Nước thoát sản xuất có nhiều chất to lửng 50 15 12 10 Ông kiểm tra 50 10 8 6 Ông tẩy rửa 100-150 20 15 12 Ông kiêm tra 100-150 15 10 8 Ông tẩy rửa 200 25 20 15 Ông kiểm tra c Giếng kiêm tra Còn gọi là giếng thăm thường xây trên đường tháo nước ngoài sân chỗ nối giữa ống thoát nước ngoài sân và ống xả từ ưong nhà ra . Vật liệu làm bằng gạch bê tông đúc sẵn thường xây hình tròn hình vuông có đường kính tối thiểu 0 70m đủ cho một công nhân xuống làm việc dễ dàng. Phàn trên miệng giếng có xây gờ đê đậy nắp bê tông cốt thép. Trong nước bẩn có mang nhiều rác cặn bã cát cần phải cho đọng lại ở đáy rồi lấy ỉên. Cho nên đáy giếng phải làm sâu hon đấy cống để cống không bị tắc. Khi cống được thiết kế với tóc độ lự rửa thì đây giếng bằng đáy cống. Nối ống xả với óng thoát ngoài sân tại giếng kiểm ưa theo 2 cách là nối đỉnh ống xâ ngang với đỉnh ông cóng và nói móc nước ưong hai ống ngang nhau hình . Khi nói ổng theo 2 phương pháp ưên thì góc nối tiếp theo a- Nổi ngang đỉnh ống b- Nối ngang múc nuức Hình . Cách bổ trí ả giếng kiểm ưa chiều nước chảy của đòng tháo nước bên ngoài không được nhỏ hơn 90 . Vì nếu nhỏ hơn 90 thì nước chảy trong óng xả ngược chiêu với dòng nước chảy tập trung ngoài nhà làm giảm tốc độ và sinh ra tấc ống. Cần đặt giếng kiêm ưa vào những nơi các đường óng gặp nhau thay đổi độ đốc thay đổi đường kính ống óng đi cong mặt đất dóc nhiều và ưẽn đường óng thẳng cách khoảng 30m. 91 Nếu Ổng kiểm tra của óng xả hay ống nhánh đặt ngầm dưới đất trong nhà thì phải đặt trong giếng kiểm tra hình tròn hoặc vuông kích thước mỗi chiều không nhỏ hơn 700mm và có độ dóc tối thiểu 0 05 về miệng kiểm tra hình . Hình . Các kiêu giếng kiểm tra Khi mức chênh lệch giữa cót đáy ống thảo và ổng sân nhà tiêu khu thành phó

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    8    0    14-08-2020
24    6    0    14-08-2020
5    3    0    14-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
251    3    0
164    4    0
TÀI LIỆU HOT
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
1    3    0