TAILIEUCHUNG - [Xây Dựng] Giáo Trình Hệ Thống Đường Ống Cấp Thoát Nước - Ks.Đỗ Trọng Miên phần 7

- Để tính toán đường kính thì căn cứ vào đương lượng sử dụng của các thiết bị dùng nước mà thôi. (Trong giáo trình cấp nước có nói đấy) - Tham khảo IPC về cách tính toán (International Plumbing Code) | Cắt 2-2 Hình 6 J Bệ xí ngồi bệt có cằn dận chân. Hình . Loại két nuớc nhì xí tay giật i vỏ thùng 2. Chuông úp Cái cốc. 4. Ông nôi với ống rửa 5. Ê-cu 6. Đòn bify 7. Van hình cầu 8. Phao cầu 9. Dày giật. Hình . Loại kéínuớc nhì tự động 1. Gầu có đối tượng 2. Xi-phông 3. Õng nuờc vào 4. Ông nước rihì Kiểu hố xí ngềi xổm thường đặt thành từng nhóm hai ba cái hình 78 Hình . Nhóm xí ngôi xổm 2. Hố tiểu gồm có chậu hoặc máng tiêu thiết bị dẫn nước rửa và các ổng dẫn nước tiểu vào mạng lưới thoát nước. Chậu tiểu có loại lấp đặt ở trên tường hay trẽn sàn. Máng tiếu có loại máng tiếu nam nữ. a Chậu tiểu lắp trên tuờng Thường làm bằng sứ hoặc sất tráng men Có 2 loại miệng tròn và miệng nhọn. Chậu đặt cao cách sàn 0 6m đối với người lớn và 0 5m đổi với ưẻ em trong trường học nhà trẻ. Khoảng cách tổi thiểu giữa các chậu tiểu ưên tường 0 7 m gắn chặt vào tuờng bằng 2-Ỉ-4 bu-ỉông hình . Hình . Chậu tiếu trên tường a Xi phông kiểm tra b Xi phông đúc liền với âu tiểu 79 Rửa chậu tiêu bằng các vòi mở tay gắn vào đầu ống phía trên chậu tiểu. Ông rủa là một vành đai có châm nhiều lỗ nhỏ năm xung quanh mép trên của chậu tiểu nước phun đều qua các lỗ đe rửa. Đáy chậu tiểu có ống tháo nước rủa và nước tiểu nối liền với ống tháo nước chung. Đường kính của lỗ tháo ra và tổng diện tích của nó cần phải bảo đâm cho nước khỏi tràn ra ngoài chậu. Mỗi một chậu tiêu đều nối với một óng xi-phông giữ nước đầu trên nối với. đáy chậu đầu dưới nối với ống tháo khi nối xảm bằng sợi gai tẩm bitum. Khi phân nhóm đặt chậu tiểu ở vách tuờng khoảng cách trục tâm của các chậu 0 6-ỉ-0 7m. b Chậu tiểu đặt ở mặt sàn Chia làm nhiều ngăn 700x345xl050mm cách nhau băng các bức tường gạch sứ tráng men. Chậu tiểu đặt ở mặt đât khoảng giữa dưới rìa chậu 120mm lăp Hình 63 một vòi phun nước rửa chậu hình . Khi chậu tiểu súc rủa liên tục càn dùng một lượng nước nhỏ 0 035 s hoặc tốt nhất là dùng phương pháp súc rửa tự động cách 15-Ỉ-20 phút súc rửa một lần. c Máng tiểu nam Đáy và thành .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    7    0    13-08-2020
21    3    0    13-08-2020
1    7    0    13-08-2020
32    8    0    13-08-2020
59    6    0    13-08-2020
50    4    0    13-08-2020
162    3    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN