TAILIEUCHUNG - Giám sát MySQL trong chế độ thời gian thực với mytop

mytop là một trong những tiện ích bằng dòng lệnh thời gian thực tốt nhất dùng để giám sát MySQL. | Giám sát MySQL trong chế độ thời gian thực với mytop Nguồn mytop là một trong những tiện ích bằng dòng lệnh thời gian thực tốt nhất dùng để giám sát MySQL. Nó được viết bởi Jeremy Zawodny và có thể tải về miễn phí. Nó chạy trên hầu hết các hệ thống dựa trên nhân UNIX và các hệ thống Linux. Kiểu giám sát thời gian thực này rất hữu ích khi quản lý một MySQL server. Bạn cần một MySQL server đang làm việc và một vài module của Perl như DBI DBD mysql Term ReadKey và Getopt Long để có thể dùng mytop. Bạn có thể tải về mã nguồn của mytop tại đây hoặc có thể lấy về gói nhị phân cho hệ thống của bạn. Có nhiều gói dùng cho hệ thống Fedora Redhat và Ubuntu. Bạn có thể tìm thấy chúng một cách dễ dàng trên trang web này. Khi đã có được phiên bản nhị phân của mytop hãy cài đặt nó. Khi đã hoàn tất việc cài đặt mytop bạn có thể kiểm tra nếu nó đang hoạt động bằng cách dùng câu lệnh sau mytop -h dbserver -u dbuser -p dbpassword MySQL on up 2 20 12 18 10 07 27 Queries qps 8 Slow Se In Up De K 00 85 00 00 qps now 1 Slow qps Threads 53 1 0 ŨŨ ŨŨ ŨŨ ŨŨ Key Efficiency Bps in out Now in out Id User Host IP DB Tine Did Query or State 62 jzawodn autopsy mysql 0 Query show full process 0 root local host test 1 Sleep 63 jzawodn mysql2 mysql 2 Sleep 64 jzawodn mysql2 mysql 2 Sleep 65 jzawodn mysql2 mysql 2 Sleep 66 jzawodn mysql2 mysql 2 Sleep 67 jzawodn mysql2 mysql 2 Sleep 68 jzawodn mysql2 mysql 2 Sleep 68 jzawodn mysql2 mysql 2 Sleep 70 jzawodn mysql2 mysql 2 Sleep 71 jzawodn mysql2 mysql 2 Sleep 72 jzawodn mysql2 mysql 2 Sleep 73 jzawodn mysql2 mysql 2 Sleep 74 jzawodn mysql2 mysql 2 Sleep 75 1 jzawodn mysql2 mysql 2 Sleep Thay thế dbserver dbuser và dbpassword với các tên và mật khẩu chính xác của MySQL server của .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN