TAILIEUCHUNG - 50 kỹ năng bạn nên biết trong thế giới công nghệ

50 kỹ năng bạn nên biết trong thế giới công nghệ Đây là bài đăng trên Ictnews mà mình trích lại. Muốn là chuyên gia công nghệ giỏi, bạn cần có khả năng vận dụng các nguồn lực để hoàn thành những việc làm dưới đây. Tất nhiên, không phải ai cũng có tất cả những kỹ năng này nhưng phải biết tìm kiếm thông tin để thực hiện được. Bạn đã thực hiện được những kỹ năng nào dưới đây, mình thì không dám múa rìu, con số làm được hơi bị thấp 1. Bảo mật ngon lành định tuyến không. | 50 kỹ năng bạn nên biết trong thế giới công nghệ Đây là bài đăng trên Ictnews mà mình trích lại. Muốn là chuyên gia công nghệ giỏi bạn cần có khả năng vận dụng các nguồn lực để hoàn thành những việc làm dưới đây. Tất nhiên không phải ai cũng có tất cả những kỹ năng này nhưng phải biết tìm kiếm thông tin để thực hiện được. Bạn đã thực hiện được những kỹ năng nào dưới đây mình thì không dám múa rìu con số làm được hơi bị thấp 1. Bảo mật ngon lành định tuyến không dây. Cái này may mà làm được rồi 2. Phá khóa mã bảo mật WEP trên định tuyến không dây. Biết chết liền 3. Ân cắp Wi-Fi nhà kế bên. Như trên 4. Chặn ăn cắp Wi-Fi. Theo mình nghĩ thì được chưa bị nên chưa thử shy 5. Thiết lập và sử dụng mạng riêng ảo. Chưa luôn 6. Làm việc ở nhà hoặc quán cà phê hiệu quả như làm ở cơ quan. Làm ở cơ quan năng suất không cao như ở nhà với mình thì hiệu suất nhà cafe cơ quan rolleye 7. Tự nối mạng gia đình bằng cáp Ethernet. Theo mình không khó 8. Dùng webcam làm máy camera an ninh. Có thể làm được 9. Dùng điện thoại 3G làm thiết bị truy cập Wi-Fi Wi-Fi access point . Dùng google search ra mấy bài 10. Hiểu cụm từ There s no Place Like nghĩa là gì. Biết mà thb 11. Phát hiện được chương trình theo dõi bàn phím keylogger . Hổng bít 12. Kết nối ngon lành TV Tivo Xbox Wii và Apple TV làm việc cùng nhau. chưa có mấy món đó để làm stop 13. Cài và cấu hình máy tính ảo. Biết dùng Virtualbox và VMWare 14. Đổi pin trên iPod và iPhone. Chưa thử dù cái iPod đang bị chai pin cnfuse 15. Đánh giá tính năng và hiệu năng benchmark của máy tính. Vẫn hay làm b 16. Biết được tính năng của tất cả cấu phần nhìn thấy được của máy tính. Cái này hên xui rolleye 17. Biết mua các linh kiện và lắp ráp thành máy tính hoàn chỉnh. Làm được mấy cái 2 18. Tư vấn xử lý được các vấn đề thiết bị số và máy tính qua điện thoại. Cũng hên xui cái được cái không -

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    7    0    11-08-2020
17    2    0    11-08-2020
20    23    0    11-08-2020
22    5    0    11-08-2020
3    3    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN