TAILIEUCHUNG - Mang lại thành công cho doanh nghiệp từ việc quản trị nhân sự hiệu quả

Một công ty hay một tổ chức nào dù có nguồn tài chính dồi dào, máy móc kỹ thuật hiện đại đến đâu cũng sẽ trở nên vô nghĩa nếu không biết quản trị nhân sự. Chính phương thức quản trị nhân sự sẽ tạo ra bộ mặt, bầu không khí vui tươi phấn khởi hay căng thẳng, u ám trong công ty. Bầu không khí sinh hoạt trong công ty sẽ quyết định sự thành đạt của bạn. Chúng ta không phủ nhận vai trò của các lĩnh vực khác như quản trị tài chính, quản trị sản xuất, quản. | Mang lại thành công cho doanh nghiệp từ việc quản trị nhân sự hiệu quả Một công ty hay một tổ chức nào dù có nguồn tài chính dồi dào máy móc kỹ thuật hiện đại đến đâu cũng sẽ trở nên vô nghĩa nếu không biết quản trị nhân sự. Chính phương thức quản trị nhân sự sẽ tạo ra bộ mặt bầu không khí vui tươi phấn khởi hay căng thẳng u ám trong công ty. Bầu không khí sinh hoạt trong công ty sẽ quyết định sự thành đạt của bạn. Chúng ta không phủ nhận vai trò của các lĩnh vực khác như quản trị tài chính quản trị sản xuất quản trị hành chính kế toán . nhưng rõ ràng quản trị nhân sự đóng vai trò rất quan trong trong mọi doanh nghiệp. Bất cứ cấp quản trị nào cũng phải biết quản trị nhân viên của mình. Quản trị nhân sự là một lĩnh vực phức tạp và khó khăn. Nó bao gồm nhiều vấn đề như tâm sinh lý xã hội đạo đức . Nó là sự trộn lẫn giữa khoa học và nghệ thuật -nghệ thuật quản trị con người. Công việc quản trị không hề dễ dàng khiến cho vai trò của nhà quản trị trở nên quan trọng hon bao giờ hết. Một nhà quản trị giỏi cần biết phân tích và nắm vững các yếu tố môi trường có ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp đến công tác quản trị nhân sự. Muốn lãnh đạo nhân viên thành công muốn nhân viên an tâm nhiệt tình công tác nhà quản trị phải có những bí quyết riêng. Nghệ thuật quản lý nhân sự dựa trên ba bí quyết đon giản nhưng rất hiệu quả nhằm tăng năng suất làm việc của nhân viên tăng lợi nhuận và sự thoả mãn của khách hàng. Nhân viên làm việc năng suất hon nếu như họ biết bạn muốn họ làm cái gì họ được khen ngợi khi làm đúng và bị khiển trách rõ ràng nếu làm việc không tốt nhưng nhân cách của họ cũng phải được tôn trọng. Những nhà quản trị nhân sự áp dụng những bí quyết này ít bị căng thẳng và dễ đạt được thành công. Bí quyết một xác định mục tiêu Bí quyết đầu tiên này là nền tảng cho mọi thứ khác. Nếu mục tiêu không rõ ràng thì không thể đánh giá được thành quả công việc của nhân viên. Trong hầu hết các công ty nhân viên và ban giám đốc có hai mục tiêu khác biệt nhau. Nếu như ban lãnh đạo và

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
16    4    0    13-08-2020
8    6    0    13-08-2020
47    2    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
4    34    2