TAILIEUCHUNG - Táo bón - Nguyên nhân của táo bón

Táo bón là gì? Táo bón có nghĩa là những khác biệt ở những người khác nhau. Ở nhiều người, chỉ đơn thuần có nghĩa là ít đi tiêu. Tuy nhiên, đối với một số người khác táo bón có nghĩa là phân cứng, phân khó đi tiêu (phải gắng sức rặn), hay là cảm giác còn phân trong ruột sau khi đi tiêu. Nguyên nhân của mỗi “loại” táo bón thì khác nhau và cách tiếp cận đối với từng người cũng nên thay đổi cho phù hợp với từng loại táo bón đặc hiệu. Táo bón có. | Táo bón - Nguyên nhân của táo bón Táo bón là gì Táo bón có nghĩa là những khác biệt ở những người khác nhau. Ở nhiều người chỉ đơn thuần có nghĩa là ít đi tiêu. Tuy nhiên đối với một số người khác táo bón có nghĩa là phân cứng phân khó đi tiêu phải gắng sức rặn hay là cảm giác còn phân trong ruột sau khi đi tiêu. Nguyên nhân của mỗi loại táo bón thì khác nhau và cách tiếp cận đối với từng người cũng nên thay đổi cho phù hợp với từng loại táo bón đặc hiệu. Táo bón có thể xen kẽ với tiêu chảy. Dạng này thường là một trong những dấu hiệu thường thấy của hội chứng ruột kích thích IBS . Cực điểm của táo bón nén chặt phân tình trạng phân cứng trong trực tràng và chặn đường phân ra. Số lần đi tiêu thường giảm dần theo tuổi. Ở 95 người lớn mỗi tuần thường đi tiêu từ 3 đến 21 lần được coi là bình thường. Dạng thông dụng nhất là mỗi ngày đi tiêu một lần nhưng dạng này chỉ gặp ở dưới 50 số người táo bón. Ngoài ra hầu hết là không theo quy tắc nào và không đi tiêu mỗi ngày hay có cùng số lần đi tiêu giữa các ngày. Theo ngôn ngữ y khoa táo bón thường được định nghĩa là có dưới 3 lần đi trong một tuần. Táo bón nặng được định nghĩa đi tiêu dưới một lần mỗi tuần. Không có lý do y khoa nào cho thấy cần phải đi tiêu mỗi ngày một lần. Khi khỏi nhà mà không đi tiêu trong 2 hoặc 3 ngày không gây ra khó chịu thể chất nào trừ ra những lo lắng về tinh thần ở một số người. Trái với quan niệm của một số người là không có bằng chứng nào cho thấy độc chất tích tụ khi số lần đi tiêu ít hay táo bón lâu ngày dẫn đến ung thư. Phân biệt táo bón cấp mới khởi phát với táo bón mạn tính kéo dài là rất cần thiết. Táo bón cấp cần được đánh giá khẩn cấp bởi có thể do nguyên nhân tiềm tàng bên dưới như mắc bệnh nặng nề ví dụ u đại tràng . Táo bón cũng cần đánh giá ngay lập tức nếu có kết hợp với các triệu chứng gây ra lo lắng như xuất huyết trực tràng đau bụng và co thắt nôn buồn nôn giảm cân tự phát. Trái lại có thể không cần quan tâm đánh giá ngay lập tức thể táo bón mạn tính đặc biệt nếu chỉ là những .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
75    29    0