TAILIEUCHUNG - Thủ thuật in ảnh tiết kiệm

Thủ thuật in ảnh tiết kiệm Thủ thuật dưới đây giúp người dùng in nhiều hình ảnh trên một khổ giấy mà không quan tâm tới việc bố trí hình ảnh hoặc kích cỡ hình ảnh chỉ với vài bước đơn giản. Đầu tiên, copy toàn bộ hình ảnh cần in trong một thư mục. Sau đó, dùng công cụ Windows Picture and Fax Viewer để xem hình ảnh. Trong khi xem, nhấn vào biểu tượng máy in hoặc Ctrl + P để qua hộp thoại in ảnh (chọn Next Select All để chọn toàn bộ hình ảnh hoặc đánh dấu. | Thủ thuật in ảnh tiêt kiệm Thủ thuật dưới đây giúp người dùng in nhiều hình ảnh trên một khổ giấy mà không quan tâm tới việc bố trí hình ảnh hoặc kích cỡ hình ảnh chỉ với vài bước đơn giản. Đầu tiên copy toàn bộ hình ảnh cần in trong một thư mục. Sau đó dùng công cụ Windows Picture and Fax Viewer để xem hình ảnh. Trong khi xem nhấn vào biểu tượng máy in hoặc Ctrl P để qua hộp thoại in ảnh chọn Next Select All để chọn toàn bộ hình ảnh hoặc đánh dấu chọn vào hình ảnh cần in . Nhấn Next để qua bước chọn layout in ảnh. Tại mục Layout ảnh in ảnh cho bạn chọn việc in ảnh trên từng khuôn mẫu nhất định. Nếu như bạn cần in nhiều hình ảnh trên một khổ giấy thì bạn chọn vào các tùy chọn bên 1 r 4-Ẳ 1 1 V 1 1 Ẳ 1 1 1 Ấ dưới đê khuôn ảnh hiên thị cho bạn quyêt định trước khi chọn in .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
132    18    0
64    14    0