TAILIEUCHUNG - HOÀNG LIÊN (Kỳ 1)

Tên khác: Vị thuốc Hoàng liên, còn có tên Vương liên (Bản Kinh), Chi liên (Dược Tính Luận), Thủy liên Danh vậng, Vận liên, Thượng thảo, Đống liên, Tỉnh Hoàng liên, Trích đởm chi (Hoà Hán Dược Khảo), Xuyên Hoàng liên. Tiểu xuyên tiêu, Xuyên nhã liên, Xuyên liên, Thượng xuyên liên, Nhã liên, Cổ dũng liên, Chân xuyên liên (Trung Quốc Dược Học Đại Từ Điển). Tên gọi: Vị này có rễ như những hạt châu liên tiếp kết lại, có màu vàng nên gọi là Hoàng liên (Trung Quốc Dược Học Đại Từ Điển). . | HOÀNG LIEN Kỳ 1 Tên khác Vị thuốc Hoàng liên còn có tên Vương liên Bản Kinh Chi liên Dược Tính Luận Thủy liên Danh vậng Vận liên Thượng thảo Đống liên Tỉnh Hoàng liên Trích đởm chi Hoà Hán Dược Khảo Xuyên Hoàng liên. Tiểu xuyên tiêu Xuyên nhã liên Xuyên liên Thượng xuyên liên Nhã liên Cổ dũng liên Chân xuyên liên Trung Quốc Dược Học Đại Từ Điển . Tên gọi Vị này có rễ như những hạt châu liên tiếp kết lại có màu vàng nên gọi là Hoàng liên Trung Quốc Dược Học Đại Từ Điển . Tác dụng Sát tiểu nhi cam trùng trấn Can khứ nhiệt độc Dược Tính Luận . Tả Tâm hỏa trừ thấp nhiệt ở Tỳ Vị Y Học Khải Nguyên . An Tâm chỉ mộng di tinh định cuồng táo Bản Thảo Tân Biên . Giải độc Khinh phấn Bản Thảo Cương Mục . Tả hỏa táo thấp giải độc sát trùng Trung Dược Đại Từ Điển . Chủ trị Trị Tâm hỏa thịnh phiền táo miệng lở nôn mửa do Vị nhiệt kiết lỵ do thấp nhiệt tiêu chảy mắt đỏ mắt sưng đau lở loét do nhiệt độc thấp chẩn Trung Quốc Dược Học Đại Từ Điển . Trị thời hành nhiệt độc thương hàn nhiệt thịnh tâm phiền bỉ mãn nôn nghịch kiết lỵ tiêu chảy do nhiệt bụng đau phế kết hạch tiêu khát cam tích giun đũa hoa gà họng sưng đau mắt lẹo miệng lở ung thư nhọt độc thấp chẩn thủy đậu Trung Dược Đại Từ Điển . Liều dùng 4 - 12g Kiêng kỵ Huyết thiếu khí hư tỳ vị suy nhược thiếu máu gây ra hồi hộp mất ngủ mà kèm theo phiền nhiệt táo khát sau khi sinh mất ngủ huyết hư phát sốt tiêu chảy bụng đau trẻ con lên đậu dương hư gây tiêu chảy người lớn tuổi bị tiêu chảy do Tỳ Vị hư hàn người âm hư tiêu chảy vào buổi sáng chân âm bất túc nội nhiệt phiền táo đều cấm dùng Hoàng liên nên cẩn thận vì nó mát quá Trung Quốc Dược Học Đại Từ Điển . Hoàng liên ghét Cúc hoa Huyền sâm Bạch tiển bì Nguyên hoa Bản Thảo Kinh Tập Chú . Ghét Bạch cương tàm Kỵ thịt heo Dược Tính Luận . Sợ Ngưu tất Độc Bản Thảo . Hoàng cầm Long cốt Lý thạch làm sứ cho Hoàng liên Bản Thảo Kinh Tập Chú . Giải độc Ba đậu Ô đầu Bản Thảo Kinh Tập Chú . Đơn thuốc kinh nghiệm

TỪ KHÓA LIÊN QUAN