TAILIEUCHUNG - Các loại hình nghệ thuật trong lễ hội.

Nghệ thuật diễn xướng Có thể nói rằng, toàn bộ lễ hội là một sân khấu đặc biệt. Tại sân khấu này, có ba nhân vật chính. Một nhân vật là ông Thầy cúng (Thầy Đồng đền ở Đền, Ông chủ tế ở đình.) | Nghệ thuật diễn xướng Có thể nói rằng toàn bộ lễ hội là một sân khấu đặc biệt. Tại sân khấu này có ba nhân vật chính. Một nhân vật là ông Thầy cúng Thầy Đồng đền ở Đền Ông chủ tế ở đình. người có khả năng thông qua các Thần linh sự nhập vai của các Thần linh các hiện tượng lên đồng . Nhân vật thứ hai là quần chúng nhân dân những tín đồ của tôn giáo hay tín ngưỡng những người đã có sẵn những cảm xúc tôn giáo tín ngưỡng nhạy bén sẵn sàng tham gia nhập cuộc vào cuộc trình diễn này. Nhân vật thứ ba tuy không xuất hiện trên sân khấu nhưng lại có vai trò rất quan trọng trong Lễ hội chính nhân vật này tạo ra cảm hứng xuyên suốt cuộc Lễ hội là động lực của Lễ hội. Đó là các Thần linh đối tượng thờ cúng của các Lễ hội. Trên sân khấu này tất cả các nhân vật tham gia vào Lễ hội đều chung một niềm tin vào sự chân thực của những điều phi lý đang diễn ra quanh mình. Chẳng hạn trong Lễ hội Bình Đà có tục rước 100 oản 100 chuối 100 bánh dẻo 100 ghế chéo. tượng trưng cho 100 người con của Lạc Long Quân và Âu Cơ. Mặc dù biết đó chỉ là vật tượng trưng nhưng trước mắt những người dự hội trên các kiệu đó đã có sự hiện diện của 100 người con của hai vị Thủy tổ đã khai sinh ra dân tộc này. Một hành động Lễ hội đáng chú ý ở Bình Đà là tục rước bánh vía đưa ra thả ngoài giếng cả. Bánh vía được đựng trong một hộp kín. Khi thả bánh phải quây màn không cho ai biết ngoài ông chủ tế. Sáng hôm đó cửa đình được đóng lại. Bên ngoài là điển khoa viên bên trong là Tế chủ. Điển khoa viên gõ cửa gọi khai môn Mở cửa tế chủ đáp Bế môn Đóng cửa . Điển khoa viên hỏi Quan viên có của vía gì chuộc cho làng đấy chăng . Tế chủ đáp Có một tráp trầu . Điển khoa viên hỏi Có gì nữa chăng . Tế chủ đáp Có 100 quan tiền . Cửa đình mở. Cuộc đối đáp này có ý nghĩa gì có lẽ đó là sự đối thoại giữa Thần linh và Tế chủ đại diện cho dân làng thỏa thuận về những lễ vật theo truyền thuyết dân làng phi dâng cho Lạc Long Quân và 50 người con khi họ lên đường đi mở mang bờ cõi ở vùng biển. Số lễ vật này theo dân làng quan niệm

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT