TAILIEUCHUNG - Gladinet: quản lý các dịch vụ lưu trữ trực tuyến dễ dàng

Gladinet: quản lý các dịch vụ lưu trữ trực tuyến dễ dàng Công cụ miễn phí Gladinet Cloud Desktop sẽ loại bỏ giao diện web của các website lưu trữ trực tuyến như Picasa Web Album, Goole Docs, Window Live SkyDrive hay Amazon S3, giúp đồng bộ dữ liệu vào một thư mục trên máy mà người dùng có thể thêm, loại bỏ hoặc mở tài liệu từ các dịch vụ trực tuyến một cách dễ dàng. | Gladinet quản lý các dịch vụ lưu trữ trực tuyến dễ dàng Công cụ miễn phí Gladinet Cloud Desktop sẽ loại bỏ giao diện web của các website lưu trữ trực tuyến như Picasa Web Album Goole Docs Window Live SkyDrive hay Amazon S3 giúp đồng bộ dữ liệu vào một thư mục trên máy mà người dùng có thể thêm loại bỏ hoặc mở tài liệu từ các dịch vụ trực tuyến một cách dễ dàng. Gladinet chỉ yêu cầu cung cấp username và password tài khoản của bạn trên các website đó. Sau khi đồng bộ ánh xạ xong bạn có thể dễ dàng để mở một tài liệu Google Docs trong Microsoft Word trên máy của bạn hoặc trực tiếp thêm một hình ảnh đến thư mục trên account Picasa hay SkyDrive. Sau khi download cài đặt và chạy Gladinet Cloud Desktop bạn sẽ thấy một cửa sổ khá đơn giản mà bạn có thể chọn để truy xuất trực tiếp đến ổ đĩa web ảo mà bạn đã tạo băng Window Explorer hay ánh xạ một ổ đĩa mới. Gladínet Select a Service Provider First Service Provider Google Picasa Virtual Directory Name Safe Card Google User Name Password Enter required information to mount Gciigle Pit as a as a new Virtual directory Open newly added virtual directory Add Cancel Sau khi bạn đã đăng nhập lần đầu tiên bạn sẽ không cần gõ lại username và mật khẩu cho lần đăng nhập tiếp theo vì nó sẽ được lưu trong một Safe Card mà bạn có thể quản lý và xoá nó trong một của sổ tách biệt. Có lẽ bạn sẽ phải chờ trong khoảng một phút hoặc lâu hơn để Gladinet tạo kêt nối và ánh xạ ổ đĩa ảo cho .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
132    18    0
64    14    0