TAILIEUCHUNG - Bài giảng dành cho môn Mạng máy tính

ĐÍCH - Trang bị những kiến thức cơ bản về mạng máy tính. - giúp cho học viên sử dụng được mạng in internet, quản trị được các phòng máy tính cục bộ Lan với hệ điều hành Windows NT. | MANG MAY TÍNH 1 A. MỤC ĐÍCH - Trang bi những kiến thức cơ bản về mạng máy tính - Giúp cho học viền sử dụng được mạng internet quán tri được các phòng máy tính cục bộ LAN vơi hề điều hanh Windows NT. B. SO TIET Ly thuyết 30 C. TAI liệụ tham khao 1. Giáo trình mạng máy tính Tạp 1 2 NXB Giáo Dục 1998 2. Upgrading ánd Rềpáiring Network Press QUE Robert Thomson Kềvil Mákềlá Bái 1 TONG QỤAN vệ MANG may tính 1. Khái niệm mạng máy tính - Lá mot he thống máy tính kết nối vơi nháú quá những giáo thức truyền náo đo vá cung khái thác các tái nguyền trền he thong. - Hề thong máng thong thương gom co Máy tính Cárd giáo tiếp vơi đương truyền Giáo thức truyền vá Hề điều hánh máng Hình 1 mo hình máng máy tính 2. Ích lợi củá hệ thông mạng - Chi phí cho hề thống máy trám thấp - Chiá sề tái nguyền do đo giám chi phí các thiết bi ngoái vi - xư ly thong tin chính xác cáp nhát đong bo. - co thề truy cáp ơ bất ky vi trí náo vá co khá náng giáo tiếp trực tuyến vơi nháu. 3. Các thánh phán hệ thông mạng Server Lá môt máy chu hoác hề thống máy chu cháy hề điều hánh máng cung cấp các dịch vu quán ly điều hánh trền hề thống. Máy server co thề chứá tái nguyền như o đĩá máy in đương truyền rá các máng lán cán hoác internet. Máy server thong thương lá các hề máy chuyền dung co cấu hình mánh vá đo án toán cáo. . Mạng may tính căn ban Trang 1 22 trạm Là các máy tính thông thường chạy các chương trình Client kết nôi với hệ thông may chủ quạ đường cáp truyện khái thác tráô đô i thông tin tái nguyện dùng chung. VD Windôws 95 - 98 - Win Nt Wôrkstátiôn Linux điều hạnh mạng - Lá các chương trình chuyện dung cái đát trến các hệ máng chô phệp người sử dung đáng nháp quán ly chiá sệ tái nguyện chô các cliệnt vá sệrvệr khác nháu trện máng. - Hiện náy cô rất nhiều hệ điệu hánh máng trện thế giời nhưng phô biến lá các hệ Unix Linux Windôws NT NôVệll Nệtwárệ. thức truyện Trện nhiệu hệ điệu hánh máng khác nháu nhưng cô thệ giáô tiếp vời nháu tráô đô i thông tin chô nháu được lá nhờ hệ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2          15-08-2020
152    4    0    15-08-2020
4    7    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
1    4    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN