TAILIEUCHUNG - Giấu bớt những thành phần Control Panel trong Windows 7- P1

Giấu bớt những thành phần Control Panel trong Windows 7 Trong bài viết sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn cách để che giấu tạm thời hoặc xóa bỏ hoàn toàn các thành phần của Control Panel trong Windows 7. Xóa file CPL Có phải danh sách Control Panel của bạn lúc nào trông cũng giống như thế này: Có vẻ là quá nhiều, trong bài thử nghiệm ngay sau đây, chúng ta sẽ thử xóa thành phần Realtek HD Audio Manager trong đó:. | Giấu bớt những thành phần Control Panel trong Windows 7 Trong bài viết sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn cách để che giấu tạm thời hoặc xóa bỏ hoàn toàn các thành phần của Control Panel trong Windows 7. Xóa file CPL Có phải danh sách Control Panel của bạn lúc nào trông cũng giống như thế này Có vẻ là quá nhiều trong bài thử nghiệm ngay sau đây chúng ta sẽ thử xóa thành phần Realtek HD Audio Manager trong đó Về nguyên tắc chúng ta hoàn toàn có thể xóa bỏ được file CPL cùng với biểu tượng minh họa đi kèm. Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản Administrator chuyển tới thư mục System32 C Windows System32 sử dụng tính năng tìm kiếm tất cả các file với phần mở rộng .cpl Homegroup Add a search filter l j Date modified. Site L Computer Local Disk CO wscuixpl c Wmdowĩ Sy Ỉtem32 C Wi Sy stem32 c. .I Sy stem 32 Organizt Drop box Recent Places ii Libraries y Documents J - Music fez Pictures Podcasts Videos C Windorv5 System32 c A Wi ndỡ ws Sy stem32 ữnrverSte e Fil eRep ositary. . RT f Mg C Wi ndows System 2 D nwerStore . Fill eRĩ p 05 rtory. - Trong danh sách này bạn sẽ tìm thấy file CPL tương ứng với các thành phần trong Control Panel. Ở đây sẽ là file của Realtek Sound Manager. Để đề phòng trường hợp rủi ro các bạn nên sao lưu lại file gốc trước khi xóa tránh trường hợp xóa nhầm

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
12    8    0    13-08-2020
50    4    0    13-08-2020
2    4    0    13-08-2020
372    6    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
41    19    0