TAILIEUCHUNG - Đạo Làm Con Trong Ca.

Con người có bố có ông, Như cây có cội, như sông có nguồn. Người Việt thường lấy chữ hiếu làm trọng. Đã có thời gọi là đạo hiếu hay đạo làm con. Đạo là một lối sống ngang hàng như khuôn phép của một tôn-giáo. Nếu lấy việc thờ Trời là Đạo của người bình-dân Việt-nam, thì việc phụng-dưỡng cha mẹ và thờ cúng ông bà tổ-tiên là thực-hành phần hình nhi hạ của đạo thờ Trời. Đó là điểm đặc-sắc của văn hoá Việt. . | Đạo Làm Con Trong Ca-Dao Con người có bố có ông Như cây có cội như sông có nguồn. Người Việt thường lấy chữ hiếu làm trọng. Đã có thời gọi là đạo hiếu hay đạo làm con. Đạo là một lối sống ngang hàng như khuôn phép của một tôn-giáo. Nếu lấy việc thờ Trời là Đạo của người bình-dân Việt-nam thì việc phụng-dưỡng cha mẹ và thờ cúng ông bà tổ-tiên là thực-hành phần hình nhi hạ của đạo thờ Trời. Đó là điểm đặc-sắc của văn-hoá Việt. Ngày nay chúng ta còn giữ được đạo hiếu là còn giữ được một phần văn-hoá dân-tộc còn giữ được nền-tảng gia-đình Việt-nam. Làm trai nết đủ trăm đường Trước tiên điều hiếu đạo thường xưa nay. Công cha đức mẹ cao dày Cưu mang trứng nước những ngày ngây thơ. Nuôi con khó nhọc đến giờ Trưởng thành con phải biết thờ hai thân. Thức khuya dậy sớm cho cần Quạt nồng ấp lạnh giữ phần đạo con. Gần gũi nhất hiếu là sự đối-xử tốt đẹp của con cái đối với cha mẹ. Xa hơn hiếu còn là sự kính-trọng biết ơn của con cháu đối ông bà tổ-tiên. Vua tôi sẵn có nghĩa dày Cha con thân lắm đấng người nên trông. Khi ấp lạnh lúc quạt nồng Bữa dâng ngon-ngọt bữa dùng sớm trưa. Ở cho thoả chí người xưa Đền ơn trả nghĩa thuở xưa bế bồng. Ca-dao nhìn hiếu một cách thực-tế và gắn liền với cuộc sống hằng ngày. Tuy chỉ là nhũng lời ca ngắn gọn nhưng cũng bao gồm được nhiều vấn-đề về hiếu rất thú-vị. 1. Hiếu Là biết Công-ơn cha mẹ sinh-thành Công ơn sinh ra và nuôi dưỡng từ ngày còn ấu-thơ Ba năm bú mớm con thơ Kể công cha mẹ biết cơ-ngần nào Dạy rằng chín chữ cù-lao Bể sâu không ví trời cao không bì. Trong xã-hội nông-nghiệp người mẹ thường tự tay nuôi con thơ. Chẳng những cái ăn cái ngủ của con lệ-thuộc vào mẹ mà chính cái ăn cái ngủ của mẹ cũng tùy thuộc vào con Gió mùa thu mẹ ru con ngủ Năm canh chầy thức đủ năm canh. Nhiều người mẹ đã gầy-mòn khô-héo vì thức khuya dậy sớm nuôi con Ngày nào em bé con-con Bây giờ em đã lớn khôn thế này Cơm cha áo mẹ công thầy Nghĩ sao cho bõ những ngày ước-ao. Nuôi con cho được vuông tròn Mẹ thầy dầu-dãi xương mòn gối long. Con ơi cho trọn hiếu .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
15    5    0    12-08-2020
38    4    0    12-08-2020
129    6    0    12-08-2020
3    3    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
482    6    0