TAILIEUCHUNG - FarStone TotalRecovery | Sao lưu, cứu hộ hệ thống từ USB FarStone- P1

FarStone TotalRecovery | Sao lưu, cứu hộ hệ thống từ USB FarStone TotalRecovery 7 Express giúp bạn mang tính năng sao lưu, phục hồi hệ thống vào USB để sử dụng bất cứ trên bất cứ máy tính nào. Điểm độc đáo là file sao lưu có thể dùng cho các máy tính có cấu hình phần cứng khác nhau.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
8    6    0