TAILIEUCHUNG - Bải giảng Kỹ năng Thuyết trình

Tham khảo tài liệu 'bải giảng kỹ năng thuyết trình', kỹ năng mềm, kỹ năng thuyết trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Bải giảng Kỹ năng Thuyết trình KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH Trong từ điển từ thuyết trình cĩ rất nhiều nghĩa. Chúng ta sẽ hiểu từ thuyết trình theo nghĩa xuất phát từ trình bày cĩ nghĩa là đưa cho ai đĩ một cái gì đĩ - nĩi điều gì đĩ với ai đĩ hoặc giao tiếp với ai đĩ. Thuyết trình là một hình thức của giao tiếp và cĩ thể được nhận thấy ở dưới nhiều hình thức khác nhau. Một số ví dụ của thuyết trình trong kinh doanh là Viết Thư lời nhắn báo cáo nhận xét biên bản của cuộc họp các cuộc họp đề nghị . Nĩi Chuyện trị họp phỏng vấn bán một sản phẩm hoặc dịch vụ Hành động Ngơn ngữ cử chỉ hành động Các nội dung về Kỹ năng thuyết trình dưới đây sẽ khơng bao gồm các chi tiết của một bài thuyết trình dưới dạng viết mà chỉ đề cập tới hai kiểu dạng thuyết trình nĩi đĩ là Một bài giới thiệu sản phẩm bán hàng tốt Tổ chức cuộc họp 1- Giới thiệu sản phẩm và bán hàng Các đặc điểm của một bài phát biểu hiệu quả - Cĩ mục đích chức năng rõ ràng Trước khi tiến hành giới thiệu về sản phẩm hoặc bán hàng mục đích chức năng của bài thuyết trình cần phải được đặt ra. Điều này sẽ bảo đảm một cơ hội tốt hơn nhằm đạt được hiệu quả thuyết trình. Cĩ bốn mục đích và chức năng chính của một bài phát biểu. 1. Chức năng thơng báo Cung cấp thơng tin về sản phẩm dịch vụ và các vấn đề liên quan. 2. Chức năng thuyết phục Nhằm đạt tới kết quả bắt buộc người nghe phải nghe theo 3. Chức năng kiểm sốt Nhằm bảo đảm rằng bài giới thiệu phải đi theo đúng chức năng hoặc mục đích 4. Chức năng kết hợp Kết hợp các chức năng trên với nhau vì mục tiêu chung của bài trình bày. Bất kỳ bài giới thiệu sản phẩm hoặc bán hàng nào đều phải cĩ ít nhất một trong các chức năng chủ yếu trên hoặc một chức năng chủ yếu và kết hợp với các chức năng thứ yếu khác nữa. - Được chuẩn bị chu đáo Càng chuẩn bị chu đáo càng tăng sức thuyết phục. Một trong những nguyên tắc cơ bản là khơng phải tình bày những gì bạn muốn mà trình bày những gì họ muốn nghe . Mặc dù chủ đề bài phát biểu hay hoặc dở thì người phát biểu lúc nào cũng phải tuân thủ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
4    29    2