TAILIEUCHUNG - MẠNG MÁY TÍNH BÀI 03: ĐỊA CHỈ IP

MẠNG MÁY TÍNH BÀI 03: ĐỊA CHỈ IP GV: Ths TRẦN VĂN THÀNH 1 Nội dung Một số khái niệm và thuật ngữ liên quan Địa chỉ IP Giới thiệu các lớp địa chỉ IP. Chia mạng con (Subnet) 2 Một số khái niệm và thuật ngữ liên quan Địa chỉ máy tính (host): địa chỉ IP dùng để đặt cho mạng của mỗi host. Địa chỉ mạng (network): là địa chỉ IP giành cho các mạng. Mỗi mạng có nhiều địa chỉ máy. Địa chỉ Broadcast: là địa chỉ IP để đại diện cho tất cả các Host trong mạng. Mặt nạ (subnet mask):. | MẠNG MÁY TÍNH BÀI 03 ĐỊA CHỈ IP GV Ths TRẦN VĂN THÀNH 1 Nội dung A r 1 Ấ 1 1 r V A J1 V 1 1 V Một sô khái niệm và thuật ngữ liên quan - Địa chỉ IP Giới thiệu các lớp địa chỉ IP. Chia mạng con Subnet 2 Một sô khái niệm và thuật ngữ liên quan TA 1 r J 1 1 j 4- 1 TIA 1 A 4-Ẳ 1 Địa chỉ máy tính host địa chỉ IP dùng đê đặt cho 1 X- 1 card mạng của môi host. Địa chỉ mạng network là địa chỉ IP giành cho các mạng. Môi mạng có nhiêu địa chỉ máy. Địa chỉ Broadcast là địa chỉ IP đê đại diện cho tất cả các Host trong mạng. Mặt nạ subnet mask là số có chiêu dài 32 bit giúp chúng ta xác định số bit được dùng làm địa chỉ mạng network_id . Ví dụ 24 bit dùng làm địa chỉ mạng hoặc 18 bit dùng làm địa chỉ mạng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT