TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật ương cá con (P1) Ương cá hương là bắt đầu từ con cá bột để đạt

Ương cá hương là bắt đầu từ con cá bột để đạt cỡ chiều dài 2,5-3 cm. Sau khi nở kích thước cá bột còn nhỏ, có chiều dài thân 0,6-0,8 cm, hoạt động rất yếu, phạm vi ăn hẹp, khả năng hấp thụ thức ăn kém. Thời gian đầu thức ăn của loài cá bột rất giốngnhau, đều ăn động vật phù du loại nhỏ. Sau 10 ngày cá lớn dần và bắt đầu phân hoá về thức ăn. Theo quan sát thực tế, từ 1415 ngày trở đi cá trắm cỏ đã ăn thức ăn xanh như bèo. | Kỹ thuật ương cá con P1 Ương cá hương là bắt đầu từ con cá bột để đạt cỡ chiều dài 2 5-3 cm. Sau khi nở kích thước cá bột còn nhỏ có chiều dài thân 0 6-0 8 cm hoạt động rất yếu phạm vi ăn hẹp khả năng hấp thụ thức ăn kém. Thời gian đầu thức ăn của loài cá bột rất giốngnhau đều ăn động vật phù du loại nhỏ. Sau 10 ngày cá lớn dần và bắt đầu phân hoá về thức ăn. Theo quan sát thực tế từ 1415 ngày trở đi cá trắm cỏ đã ăn thức ăn xanh như bèo trứng cá bèo tấm cá trôi cá Mrigan đã ăn mùn bã hữu cơ cá mè trắng đã ăn thực vật phù du . Tuy sự hấp thụ thức ăn còn bị động nhưng sự đồng hoá thức ăn của cá bột còn rất mạnh. Vì vậy trong giai đoạn này không thể nuôi thả ngay trong diện tích lớn được mà phải ương nuôi trong diện tích nhỏ dễ tạo ra môi trường sống tốt giàu chất dinh dưỡng và không có địch hại. Kỹ thuật ương nuôi phải thực hiện nghiêm khắc và chu đáo. 1 Lựa chọn ao ương Trước khi ương phải lựa chọn những ao tốt đạt những tiêu chuẩn sau - Nguồn nước phải chủ động dẫn và tiêu dễ dàng. Theo qui trình ương thì thời gian đầu dẫn nước vào từ từ và nâng cao dần mực nước. Cá bột thích sống ở những vùng nước nông. Sau một thời gian cho thêm nước vào ao để làm cho môi trường sống của cá rộng hơn đồng thời cải thiện trạng thái hoá học của nước. - Chất đáy phải thích hợp Chất đáy có tác dụng điều chỉnh độ béo của nước nếu chất đáy tốt có độ pH trung bình 6 5-7 5 thì dễ dàng tạo ra nguồn nước tốt. Nếu chất đấy kém độ pH thấp hoặc rất cao thì khó gây được màu nước và phân bón cũng lãng phí. Theo kinh nghiệm thực tế thì đất bùn là tốt nhất. Độ dày của bùn từ 20-25cm là vừa nếu quá dày thì dễ gây ra chất độc và trở ngại chi việc kéo lưới. - Diện tích và độ sâu vừa phải Ao ương cá bột vừa nhất là có diện tích khoảng 500-1OOOm2. Ao rộng quá khó chăm sóc điều chỉnh màu nước chậm khi có gió dễ có sóng đánh dạt cá bột vào bờ. Ngược lại ao quá nhỏ thì ương cá bột được ít chất nước sẽ thay đổi đột ngột do ảnh hưởng của những điều kiện ngoại cảnh sẽ không tốt cho sức khoẻ của cá. Độ sâu .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    5    0    10-08-2020
36    6    0    10-08-2020
22    4    0    10-08-2020
5    7    0    10-08-2020
3    5    0    10-08-2020