TAILIEUCHUNG - KĨ THUẬT NUÔI CÁ CHÌNH (P2)

Tỷ lệ thức ăn, dầu dinh dưỡng và nước để trộn thức ăn có quan hệ mật thiết với nhiệt độ, theo bảng dưới đây: Ðơn vị : kg Nhiệt độ Thức ăn Dầu Nước 23oC 100 5-8 200 Quản lý chăm sóc. Phải đảm bảo ao ương đạt các chỉ tiêu sau: a) Các chỉ tiêu hoá học trong ao ương. Mặc dù có khả năng chịu đựng hàm lượng ôxy thấp rất tốt, nhưng để cá chóng lớn hàm lượng ôxy hoà tan trong nước tốt nhất phải đạt 5 mg/l trở lên, dưới 4 mg/l cá không lớn được; pH = 7 - 8,5; NH4 - N :. | KĨ THUẬT NUÔI CÁ CHÌNH P2 Tỷ lệ thức ăn dầu dinh dưỡng và nước để trộn thức ăn có quan hệ mật thiết với nhiệt độ theo bảng dưới đây Đơn vị kg Nhiệt độ Thức ăn Dầu Nước 18oC 100 0 130 18 - 23oC 100 3-5 170 23oC 100 5-8 200 Quản lý chăm sóc. Phải đảm bảo ao ương đạt các chỉ tiêu sau a Các chỉ tiêu hoá học trong ao ương. Mặc dù có khả năng chịu đựng hàm lượng ôxy thấp rất tốt nhưng để cá chóng lớn hàm lượng ôxy hoà tan trong nước tốt nhất phải đạt 5 mg l trở lên dưới 4 mg l cá không lớn được pH 7 - 8 5 NH4 - N 2 ppm NO3-N 0 2 ppm Vượt quá chỉ tiêu trên cá sẽ bị bệnh viêm nang viêm ruột Độ trong trên dưới 40 cm không được dưới 20 cm. b Quản lý hằng ngày. Hằng ngày phải xi phông đáy ao hút bớt phân rác ở đáy ao làm giảm lượng NH4 - N gây độc cho cá sau đó bổ sung nước mới lượng nước mới được bổ sung hằng ngày bằng 1 2 lượng nước trong ao Đặt máy sục khí tăng ôxy hoà tan trong nước. Máy sùc khí có thể dùng bơm nén khí 0 03m3 giây mỗi máy dùng cho 40 viên đá bọt. Cứ 2 5 m3 nước dùng 1 viên đá bọt đủ đảm bảo mỗi lít nước 5 mg ôxy hoà tan. Hoặc có thể dùng máy quạt nước mỗi ao đặt 2 máy 0 55 KW vừa cấp khí vừa tạo thành dòng chảy trong ao. c Phân loại cá để nuôi. - Quá trình ương nuôi cá phân đàn rất nhanh nên phải phân loại kích cỡ lớn bé để nuôi tiếp cho thích hợp thông thường 25 - 30 ngày phân cỡ một lần nếu cá lớn nhanh thời gian phân đàn có thể rút ngắn hơn nữa - Trước khi phân đàn 12 tiếng không cho cá ăn. Sau khi phân loại xong nửa tiếng cho cá ăn lại như bình thường. d Có thể nuôi ghép cá chình với các loại cá khác. - Cá chình có thể nuôi với cá mè trắng mè hoa cá chép cá diếc để ăn sinh vật phù du trong ao làm sạch nước ao có lợi cho cá chình và thu thêm được sản phẩm trong ao nuôi - Tỷ lệ thả ghép là cứ mỗi 100m2 ao ương cá chình thả thêm 4 - 5 con vừa mè trắng mè hoa cá chép hoặc cá diếc. 5. Kỹ thuât nuôi cá chình thương phẩm Nuôi trong bể xây bằng gạch hoặc bằng xi măng. Đây là hình thức nuôi cao sản vì vậy đòi hỏi phải có các điều kiện sau đây Phải có dòng nước

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT