TAILIEUCHUNG - [Xây Dựng] Giáo Trình Hệ Thống Đường Ống Cấp Thoát Nước - Ks.Đỗ Trọng Miên phần 2

Giáo trình gồm 7 chương như sau: Chương 1 - Những khái niệm cơ bản về hệ thống cấp nước Chương 2 - Mạng lưới cấp nước Chương 3 - Hệ thống cấp nước cho công trường xây dựng Chương 4 - Hệ thống cấp nước trong nhà Chương 5 - Khái niệm chung về hệ thống thoát nước Chương 6 - Hệ thống thoát nước trong nhà Chương 7 - Thi công đường ống | nhưng đối tượng tiêu thụ nước quan trọng còn mạng lưới cụt dùng để phân phối cho những điểm khác ít quan trọng hom. Khu nhà ử têễễểễễễễi Khu công nghiệp Khu cây xanh Hình . Mạng ỉuới cáp num a Mạng lưới cụt b Mạng ỉuới vòng . Nguyên tắc vạch tuyến mạng lưới cấp nước Sau khi tính toán được công suất của hộ thống cấp nước chọn được nguồn nước thì tiến hành quy hoạch mạng lưới cấp nước. Nguyên tắc quy hoạch phải đảm bảo câc yêu cầu sau 1. Mạng lưới phải bao ưùm được cấc điểm liêu thụ nước. 2. Các tuyên ống chính nên đặt theo các đường phó lớn có hướng đi từ nguồn nước và chạy dọc thành phố theo hướng chuyển nuớc chủ yếu. Khoảng cách giữa các tuyến chính phụ thuộc vào quy mô thành phó thường lấy từ 3 XR600m. Một mạng lưới ít nhất phải có 2 tuyến chính đường kính ống cần chọn tương đương đê có thê làm việc thay thế lẫn nhau khi một tuyến có sự co. 3. Tuyến ổng chính được nói với nhau bằng cắc óng nhánh với khoảng cách 400- 9 m. Các tuyến phải vạch theo đường ngấn nhất cấp nước được về hai phía. Nó phải tránh câc ao hồ đường tàu và xa các nghĩa địa. cần đặt óng ở những điểm cao đê bản thân ống chịu áp lực ít mà vãn bảo đảm đường mực nước theo yêu cầu. 4. VỊ trí đặt ống trên mặt cắt ngang đường phó do quy hoạch xác định tốt nhất là đặt trên vỉa hè hay trong các tuynen kĩ thuật. Khoảng cách nhỏ nhất trên mặt bằng tính từ thành Óng đén các công trình được quy định như sau - Đến móng nhà và cống trình 3m - Đến chân taỉuy đường sắt 5m - Đốn mép mương hay mép dường ô tô 1 5 4- 2m - Đến mép đường ray xe điện 1 5 -ỉ- 2m - Đến đường dây điện thoại 0 5m - Đên đường điện cao thế Im 14 - Đen mặt ngoài ống thoát l 5m - Đến chân cột điện đường phố l 5m - Đến mcp cột điện cao thế 3 0 m - Đen các loại tường rào l 5m - Đên trung tâm hàng cây 1 5m-e- 2m Khi muốn rút ngắn khoảng cách trên cần có hiện pháp kĩ thuật đặc biệt đế đảm hảo óng không hị lún gẫy và thuận tiộn trong quá trình sửa chữa cải tạo. 5. Khi ống chính có đường kính lớn thì nên đặt thêm một ống phân phối nước song .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN