TAILIEUCHUNG - Sản xuất giống và nuôi cá chép chọn giống V1

Sản xuất giống và nuôi cá chép chọn giống V1 Sản xuất giống và nuôi cá chép chọn giống V1 Cá chép chọn giống V1 (cá chép lai 3 máu) là kết quả lai ghép 3 dòng (cá chép trắng VN, cá chép vẩy Hungari với cá chép vàng Indonesia), vừa được Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I (Bộ Thủy sản) chọn tạo thành công. Cá chép giống V1 nuôi mau lớn, cho năng suất cao, thịt thơm ngon, bán được giá trên thị trường. Ao nuôi vỗ thành thục cá bố mẹ Ao nuôi cá cái có diện. | r í V Á 1Ấ A TV r 1 r 1 Ẩ T-i Sản xuất giống và nuôi cá chép chọn giống V1 Sản xuất giống và nuôi cá chép chọn giống V1 Cá chép chọn giống V1 cá chép lai 3 máu là kết quả lai ghép 3 dòng cá chép trắng VN cá chép vẩy Hungari với cá chép vàng Indonesia vừa được Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I Bộ Thủy sản chọn tạo thành công. Cá chép giống V1 nuôi mau lớn cho năng suất cao thịt thơm ngon bán được giá trên thị trường. Ao nuôi vỗ thành thục cá bố mẹ Ao nuôi cá cái có diện tích 500 - mức nước sâu 1 2 - 1 5m đáy có lớp bùn dày 0 15 - 0 2m bờ cao không bị rò rỉ độ pH từ 6 5 - 8. Ao nuôi cá đực chỉ cần rộng 400 - và cũng có những điều kiện như trên phải tẩy vôi cho ao với lượng 710kg vôi 100m2. Tuổi cá bố mẹ thích hợp là 2 - 6 tuổi cỡ nhỏ nhất cá cái 1kg con cá đực 0 7kg con. Mật độ nuôi cá cái 10kg 100m2 cá đực 15kg 100m2. Hàng tuần bón 30 -40kg phân lợn và 30 - 40kg phân xanh 100m2 ao. Từ tháng 10 - 12 dùng thức ăn hỗn hợp có lượng đạm trên 25 gồm cám gạo bột ngô đỗ tương bột cá cho ăn hàng ngày. Lượng thức ăn bằng 3 - 5 khối lượng cá có trong ao. Từ tháng 1 - 2 mỗi ngày cho cá ăn thêm 50 gam thóc mầm. Cho cá chép đẻ tự nhiên Chuyển cá bố mẹ vào ao nước sạch. Làm các khung thả bèo lục bình rong hoặc các loại sợi khác để làm giá thể cho trứng bám sau khi cá đẻ. Vớt các giá thể có trứng bám chuyển sang bể ấp hoặc xếp vào sàn ấp thường xuyên tưới nước giữ ẩm. Cho cá đẻ theo phương pháp nhân tạo Tiêm kích dục tố cho cá cái 2 lần 1 lần vào lúc 5 - 6 giờ chiều cứ 1 - 2kg cá tiêm 1 não chép lần 2 vào lúc 1 - 2 giờ sáng 1kg cá tiêm 3 não chép . Ở nhiệt độ nước 20 -250C từ 6 - 8 giờ sau khi tiêm lần 2 trứng sẽ rụng. Khi đó phải bắt cá nhẹ nhàng tay bịt lỗ sinh dục bọc cá trong vải mềm dùng vải màn thấm khô bụng cá vuốt nhẹ theo lườn bụng cá xuôi từ phía đầu xuống đuôi. Trứng được hứng vào các bát men lớn hoặc chậu nhựa bắt ít nhất 2 - 3 con cá đực vuốt nhẹ vào bát hoặc chậu trứng. Dùng lông cánh gà khuấy trộn đều trứng sau đó đổ nước ngập trứng và tiếp tục .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN