TAILIEUCHUNG - CÁ BÓP (CÁ GIÒ) Công nghệ sản xuất giống cá giò

CÁ BÓP (CÁ GIÒ) Công nghệ sản xuất giống cá giò Trong thời gian gần đây, cá giò đã được nuôi phổ biến trong lồng bè ở vùng biển các địa phương Hải Phòng, Quảng Ninh, Nghệ An và Vũng Tàu. Chúng có tốc độ sinh trưởng nhanh, từ con giống cỡ 20 -25g/con sau 1 năm nuôi có thể đạt 4 - 5kg/con. Ðây là đối tượng có rất nhiều triển vọng đối với nghề nuôi biển ở nước ta. Hiện nay, hầu hết các lồng nuôi chỉ sử dụng con giống từ nguồn sinh sản nhân tạo vì. | CÁ BÓP CÁ GIÒ Công nghệ sản xuất giống cá giò Trong thời gian gần đây cá giò đã được nuôi phổ biến trong lồng bè ở vùng biển các địa phương Hải Phòng Quảng Ninh Nghệ An và Vũng Tàu. Chúng có tốc độ sinh trưởng nhanh từ con giống cỡ 20 -25g con sau 1 năm nuôi có thể đạt 4 - 5kg con. Đây là đối tượng có rất nhiều triển vọng đối với nghề nuôi biển ở nước ta. Hiện nay hầu hết các lồng nuôi chỉ sử dụng con giống từ nguồn sinh sản nhân tạo vì sự khan hiếm con giống loài này ở tự nhiên. Chính vì vậy nhu cầu con giống đang ngày càng gia tăng ở nhiều địa phương. Từ năm 1997 - 1999 Viện Nghiên cứu Hải sản đã tiến hành nghiên cứu sinh sản cá giò và đã thành công sản xuất được cá giò giống và biên soạn dự thảo quy trình sản xuất vào năm 2000 Đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước . Từ năm 2001 đến nay được sự tài trợ của Hợp phần SUMA và Dự án NORAD Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thuỷ sản I tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện quy trình tại các địa điểm Hải Phòng Quảng Ninh Nghệ An và đã thu được nhiều kết quả. Hiện nay quy trình sản xuất giống cá giò đã ổn định và được đơn giản hoá để áp dụng rộng rãi kể cả tại các cơ sở không có điều kiện đầu tư. Nuôi vỗ Cá bố mẹ được nuôi vỗ trong lồng lưới. Trong điều kiện nuôi vỗ cá giò ở tuổi thứ 2 có thể thành thục tuyến sinh dục. Sinh sản Cho cá đẻ trong bể xi măng hoặc trong giai ấp trứng và ương ấu trùng trong bể composite hoặc bể xi măng. Trứng được đẻ trong bể xi măng kể cả tiêm hoặc không tiêm hoocmôn cá giò thường đẻ vào ban đêm tập trung vào thời gian từ 21 - 24 giờ. Trứng được thu ngay sau khi đẻ tách riêng và ấp ở nhiệt độ 28-30oC. Sau 24 - 28 giờ trứng sẽ nở thành cá bột có chiều dài 4 - 4 2mm. Thức ăn cho ấu trùng cá ở ngày tuổi thứ 3 cá bắt đầu ăn sinh vật phù du cỡ nhỏ như luân trùng ấu trùng hầu hà nauplius của copepoda tiếp đến là loại cỡ lớn như copepoda trưởng thành artemia ấu trùng và trưởng thành sau đó có thể luyện chúng ăn thức ăn hỗn hợp. Giải quyết thức ăn tươi sống cho ấu trùng cá nuôi tảo thuần trên túi ni lông nuôi luân trùng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    7    0    13-08-2020
7    5    0    13-08-2020
49    2    0    13-08-2020
40    7    0    13-08-2020
4    3    0    13-08-2020
1    5    0    13-08-2020
21    5    0    13-08-2020