TAILIEUCHUNG - Outsourcing – Định hướng chiến lược

Sử dụng nguồn lực bên ngoài (Outsourcing) không phải là giải pháp tạm thời, mà là định hướng chiến lược phát triển của nhiều doanh nghiệp trong hiện đại và tương lai. Nó giúp doanh nghiệp không chỉ hạ thấp chi phí, mà còn nâng cao năng lực lõi, chất lượng sản phẩm, giảm thiểu rủi ro | Outsourcing - Định hướng chiến lược ThS. Đỗ Thanh Năm Giám đốc Công ty Tư vấn và Hỗ trợ chiến lược Win Win Tạp chí Nhà Quản Lý Sử dụng nguồn lực bên ngoài Outsourcing không phải là giải pháp tạm thời mà là định hướng chiến lược phát triển của nhiều doanh nghiệp trong hiện đại và tương lai. Nó giúp doanh nghiệp không chỉ hạ thấp chi phí mà còn nâng cao năng lực lõi chất lượng sản phẩm giảm thiểu rủi ro. Tiến trình tác nghiệp Dựa trên giá trị tạo ra của doanh nghiệp chúng ta thấy hai tiến trình đan kết nhau tiến trình tác nghiệp Business Process tiến trình hỗ trợ Support Process . Tiến trình tác nghiệp bắt đầu từ khâu tiếp cận thị trường và khách hàng để tìm hiểu những giá trị đòi hỏi điều tra nghiên cứu các phương án và tổ chức việc sản xuất phân phối cung ứng và phục vụ. Đây là tiến trình trực tiếp tạo nên giá trị gia tăng cho khách hàng và thị trường. Tiến trình hỗ trợ có nhiệm vụ hỗ trợ tích cực và nhanh chóng trên các lĩnh vực nhân lực tài lực vật lực thông tin quan hệ và định chế. Trong tiến trình tác nghiệp tiến trình hỗ trợ sẽ được giới thiệu số báo tiếp theo doanh nghiệp có thể chọn - Hoặc thực hiện toàn bộ từ khâu tiếp cận thị trường đến khâu phục vụ . Không sử dụng nguồn lực bên ngoài outsourcing . - Hoặc lúc đầu thực hiện một số khâu và dần dần thực hiện toàn bộ. Outsourcing chỉ là tạm thời. - Hoặc ngay từ đầu thực hiện một số khâu các khâu còn lại sử dụng outsourcing. Outsourcing là chiến lược phát triển dài hạn. - Hoặc lúc đầu thực hiện toàn bộ sau một thời gian chuyển từ quản lý cơ sở sản xuất Facilities Management sang outsourcing. Outsourcing là chiến lược phát triển dài hạn. Doanh nghiệp hướng đến việc liên kết để mang đến giá trị gia tăng lớn nhất cho khách hàng và thị trường. Xu hướng chung của thế giới Vào đầu thập niên 1990 mô hình quản lý của doanh nghiệp xây dựng theo hướng nhanh chóng và uyển chuyển được khởi đầu từ Mỹ lan sang châu Âu vào cuối 1995 và bành trướng sang Nhật vào đầu 1998. Để thực hiện được điều này. quy trình outsourcing được

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT