TAILIEUCHUNG - Cấp giấy phép liên vận Việt Nam - Lào đối với phương tiện vận tải thương mại (trừ phương tiện của các đơn vị vận tải thuộc Bộ GTVT có trụ sở tại thành phố Hà Nội và các đơn vị thuộc Cục Đường bộ Việt Nam)

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy phép liên vận việt nam - lào đối với phương tiện vận tải thương mại (trừ phương tiện của các đơn vị vận tải thuộc bộ gtvt có trụ sở tại thành phố hà nội và các đơn vị thuộc cục đường bộ việt nam)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Cấp giấy phép liên vận Việt Nam - Lào đối với phương tiện vận tải thương mại trừ phương tiện của các đơn vị vận tải thuộc Bộ GTVT có trụ sở tại thành phố Hà Nội và các đơn vị thuộc Cục Đường bộ Việt Nam Thông tin Lĩnh vực thống kê Đường bộ Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Giao thông vận tải Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Phòng Vận tải thuộc Sở Giao thông vận tải Cơ quan phối hợp nếu có Không Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí 01 phương tiện Thông tư số 76 2004 TT-BTC ng. Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy phép liên vận Việt Lào Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ đề 1. Tổ chức cá nhân nộp hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải nghị Giải quyết thủ tục Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ thẩm định hồ sơ và cấp Giấy phép Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt-Lào của doanh nghiệp kèm theo danh sách phương tiện vận tải đăng ký tham gia vận tải quốc tế Việt - Lào 2. Tờ khai đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt - Lào cho mỗi phương tiện Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với các đơn vị kinh doanh vận tải 3. J bản phôtô có công chứng Thành phần hồ sơ 4. Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện bản phôtô Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường bản 5 phôtô 6. Giấy phép lái xe phù hợp với loại xe đề nghị cấp phép bản phôtô Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới bản phôtô . Số bộ hồ sơ 01 bộ 2. Tên mẫu đơn mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt Lào Tờ khai đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt - Lào Thông tư số 17 2005 TT- BGTVT. Thông tư số 17 2005 TT- .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT