TAILIEUCHUNG - Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng chuyển quyền sở hữu cho tổ chức, cá nhân thuộc Sở Giao thông vận tải quản lý

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng chuyển quyền sở hữu cho tổ chức, cá nhân thuộc sở giao thông vận tải quản lý', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Cấp Giấy chứng nhận đăng ký biển số xe máy chuyên dùng chuyển quyền sở hữu cho tổ chức cá nhân thuộc Sở Giao thông vận tải quản lý Thông tin Lĩnh vực thống kê Đường bộ Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Giao thông vận tải Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Phòng quản lý phương tiện và người lái thuộc Sở Giao thông vận tải Cơ quan phối hợp nếu có không Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 15 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí cấp đăng ký lần cấp Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy đăng ký Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng và biển số. Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ đề 1. Tổ chức cá nhân nộp hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải nghị Giải quyết thủ Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ và làm thủ tục cấp tục đăng ký cho chủ phương tiện Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1 Trường hợp cùng tỉnh thành phố trực thuộc trung ương thành phần hồ sơ - Tờ khai cấp đăng ký xe máy chuyên dùng bản chính Thành phần hồ sơ - Hoá đơn tài chính hoặc hợp đồng mua bán hoặc Giấy mua bán cho tặng xe máy chuyên dùng bản chính Trường hợp khác tỉnh thành phố trực thuộc trung ương thành phần hồ sơ - Tờ khai cấp đăng ký xe máy chuyên dùng bản chính - Hoá đơn tài chính hoặc hợp đồng mua bán hoặc Giấy mua bán cho tặng xe 2. máy chuyên dùng bản chính - Hồ sơ xe máy chuyên dùng đã đăng ký lần đầu hồ sơ gốc - Phiếu di chuyển xe máy chuyên dùng đối với trường hợp xe máy chuyên dùng phải làm thủ tục di chuyển . Số bộ hồ sơ 01 bộ Tên mẫu đơn mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng Quyết định số 4381 2001 QĐ-BG. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Nội dung Văn bản qui .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN