TAILIEUCHUNG - Trào lộng của tình yêu và hôn nhân

Yêu nhau xé lụa may quần Ghét nhau kể nợ kể nần nhau ra. Ù ỳ cút kít Xay lúa lấy gạo ăn mai. Có một thợ cấy với hai thợ cày. Thợ cấy mà lấy thợ cày Ðể cho thợ mạ khóc ngày khóc đêm! Hỡi người quần trắng dây lưng thao! Cha mẹ thế nào, ăn mặc giàu sang? Hay là anh buôn bán ngoài đàng Mượn đầu heo nấu cháo nổi màng màng dễ coi? Mình nói dối ta mình hãy còn son, Ta đi qua ngõ thấy con mình bò. . | Chương II Trào lộng của tình yêu và hôn nhân Yêu nhau xé lụa may quần Ghét nhau kể nợ kể nần nhau ra. Ù ỳ cút kít Xay lúa lấy gạo ăn mai. Có một thợ cấy với hai thợ cày. Thợ cấy mà lấy thợ cày Để cho thợ mạ khóc ngày khóc đêm Hỡi người quần trắng dây lưng thao Cha mẹ thế nào ăn mặc giàu sang Hay là anh buôn bán ngoài đàng Mượn đầu heo nấu cháo nổi màng màng dễ coi Mình nói dối ta mình hãy còn son Ta đi qua ngõ thấy con mình bò. Con mình những trấu cùng tro Ta đi xách nước rửa cho con mình. Mình nói dối ta mình chửa có chồng Ta đi qua ngõ mình bồng con ra. Con mình khéo giống con ta Con mình bảy rưỡi con ta ba phần. Thương em anh biết để đâu Để vào tay áo lâu lâu lại dòm. Người yêu ta để trên cơi Nắp vàng đậy lại để nơi gương thờ Đêm qua ba bốn lần mơ Chiêm bao thì thấy dậy rờ thì không Mấy lời em nói Anh hong khói để bền Dẫu trăm năm nữa không quên lời nào Ba năm ăn ở trên thuyền Bởi anh hàng muối cho nên mặn mà. Xuống thuyền dịp bảy dịp ba Trách anh hàng trứng cho ra đôi lòng. Muốn ăn cơm trắng cá kho Trốn cha trốn mẹ xuống đò cùng anh Trăng rằm đã tỏ lại tròn Củ lang đất cát đã ngon lại bùi. Em gặp anh đây đã khoẻ lại vui Tam tứ sầu giải hết mặt tươi như thường. Gái phải hơi trai như thài lài gặp cứt chó. Trai phải hơi gái như cò bợ gặp trời mưa. Yêu nhau thì ném bã trầu Ghét nhau ném đá vỡ đầu nhau ra. Yêu nhau chẳng lấy được nhau Con lợn bỏ đói buồng cau bỏ già. Bao giờ sum họp một nhà Con lợn lại béo cau già lại non Chém cha cái nước sông Bờ Nghĩ rằng báng nước ai ngờ báng con Giường rộng thì ghé lưng vào Nghìn năm ai có tơ hào đến ai Đứng xa ngỡ hoa thiên lý tây Vượt hồ sang hái phải cây muội nồi Bắc thang lên hỏi ông trời Bắt ông Nguyệt Lão đánh mười cẳng tay. Đánh thôi lại trói vào cây Hỏi ông Nguyêt Lão nào dây tơ hồng Nào dây xe bắc xe đông Nào dây xe vợ xe chồng người ta ông vụng xe tôi phải lấy vợ già Tôi thì đốt cửa đốt nhà ông đi Bao giờ cho chuối có cành Cho sung có nụ cho hành có hoa. Bao giờ chạch đẻ ngọn đa Sáo đẻ dưới nước thì ta lấy mình. Bao .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN