TAILIEUCHUNG - 102 Bí quyết trong TMĐT (Ph ần 2)

Doanh nghiệp có thể giảm chi xây dựng và duy trì website bằng cách chuẩn bị thật kỹ đề án của mình trước khi làm việc với công ty thiết kế và hợp tác với họ khi công việc thiết kế bắt đầu tiến hành. | Ưu điểm lớn nhất của hội nghị ảo là nó tạo điều kiện cho mọi người ở khắp thế giới có thể tham gia mà chi phí đi lại rất nhỏ hoặc không có. Những cuộc hội nghị ảo giúp cho việc xây dựng được tiếng nói chung, tạo ra hiểu biết về nhu cầu của khách hàng, thúc đẩy phát triển mạng lưới và khuyến khích sự tham gia của những cá nhân không có điều kiện để phát biểu tại một cuộc họp trực tiếp. Do việc tổ chức một hội nghị ảo vẫn còn khá tốn kém (mặc dù đã thấp hơn nhiều so với tổ chức một hội nghị trực tiếp) hình thức này vẫn chưa được tổ chức thường xuyên. Mọi người vẫn cho rằng các hội nghị trên Internet chỉ yêu cầu đầu tư nguồn lực ít ngoài một số trợ giúp về kỹ thuật. Tuy nhiên những điểm trình bày dưới đây cho thấy việc quản lý, khuếch trương, xây dựng nội dung cho một nội dung trên mạng cũng giống như cho một hội nghị trực tiếp. Ngoài ra các nhà tổ chức cũng cần phải làm việc với các thành viên tham gia để tạo ra được một tinh thần chung và etiquette thích hợp cho hội nghị, đồng thời cần phải đảm bảo kỹ thuật phù hợp.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.